Du er her

Print Friendly, PDF & Email

 

Specialklubben for Pustere:

Sommermødet 2018: (Bemærk ny dato grundet DRF generalforsamling d. 22/9)

Afholdes i år hos Per Hansen, Seiferts Alle 4, 1 sal. lejl. 3, 9260 Gistrup (ved Aalborg) søndag d. 23. september, hvor vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og rundstykker.

Herefter tager vi ud til duekolonien Overvejen 30, Øster Uttrup, 9220, hvor Per har sine duer. Vi kigger på området og duerne. (Kørsel 10 min.)

Herefter kører vi kl. 13 tilbage til Per på hjemmeadressen, hvor vi indtager frokost og efterfølgende afvikler vores generalforsamling med bl.a. valg af ny formand, da vores formand Per Lykke, efter mange års stort arbejde for Specialklubben for Pustere, desværre har valgt at stoppe – Generalforsamlingen indkaldes hermed efter lovene.

Vi har jo i år valgt ikke at afholde vores specialskue, med baggrund i frygten for ungesygen ved samling af duer, kort før Europaskuet, og derfor slår vi vores sommermøde og afholdelse af generalforsamlingen sammen denne dag. Dagen forventes at være slut omkring kl.16.

Af hensyn til tilrettelæggelse af dagen, meld lige til Per på enten tlf., sms eller mail om deltagelse. Pers tlf. 21283964 mail: leneperhansen@gmail.com 

Alle er velkomne -

Pustere - en levende hobby

med nærkontakt!!!

p.k.v. Per Hansen

 

 

Generalforsamling i Racedueklubben for Randers & Omegn (opdateret 2/12 2017)

Racedueklubben for Randers & Omegn afholder den ordinære generalforsamling i Doktorparken, Viborgvej, onsdag d. 17.01. 2018 kl. 19.00.

                                             Dagsorden.

Punkt 1.   Valg af dirigent.
Punkt 2.   Beretning ved formanden.
Punkt 3.   Kassereren aflægger regnskab.
Punkt 4.   Valg af bestyrelse.
Punkt 4a. På valg er Erling Pedersen.
Punkt 4b. På valg er René Fensmark.
Punkt 4c. På valg er Jens Bonde Sørensen
Punkt 5.    Valg af 2 bestyrelses suppleanter. Birger Sparre, Kurt Sørensen.
Punkt 6.    Valg af revisor. På valg er Kurt Sørensen.
Punkt 7.    Valg af 2 revisorer suppleanter, Birger Sparre, Bernt Svenningsen.
Punkt 8.    Indkomne forslag.
Punkt 9.    Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før Generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Erling B. Pedersen

 

Dansk Lærkedueklub (nyheder opdateret 2/12 2017)                 

Dansk Lærkedueklub afholder generalforsamling og præmieuddeling søndag d. 7 januar 2018 kl. 13.00 i reserveret lokale på Nationaludstillingen.

               Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskab
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Søren Sørensen, Erling B. Pedersen. Valg for 2 år
 5. Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår Marie Jespersen, Knud Nielsen, Lone Maagaard Jensen. Valg for 1 år
 6. Valg af revisor: Ole Stensgaard
 7. Valg af revisorsuppleant: Erling B. Pedersen
 8. Valg af bestyrelsessuppleant: Peter H. Petersen
 9. Valg af dommere til næste års udstillinger
 10. Certifikatudstilling 2018
 11. Indkommende forslag
 12. Eventuelt

  Punkt 5 grundet udsættelse af generalforsamling 2017.
  Evt. forslag skal tilgå bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Erling B. Pedersen

 

Lærkedueklubben har afholdt certifikatskue i Randers d. 18 november med deltagelse af 44 Lærkeduer.

Certifikatvinder Lærketegnet o,1. 95 point. Ejer Kurth Carlsson

Certifikatvinder Sølvfarvet u.b. 1,0. 96 point. Ejer Søren Sørensen

Certifikatvinder Sølvfarvet u.b. 0,1. 96 point. Ejer Erling B. Pedersen

Certifikatvinder Sølvfarvet m.b 1,0. 97 point guldmedaljevinder. Ejer Kurth Carlsson

Kurt Nielsens vandrepokal 1,1 blev vundet på Sølvfarvede m.b. Ejer Kurth Carlsson

Bedste due fra Johan Brøndum 1,0. 96 point

Bedste due fra Flemming Nielsen 0,1. 93 point

Der blev uddelt ærespræmie til de 4 certifikatvindere

Et stort tillykke til vinderne

Dommer Karl Erik Larsen var til prøve som specialdommer i Lærkeduer. Karl Erik bestod, så et stort tillykke fra Lærkedueklubben.

På bestyrelsens vegne
Erling B. Pedersen

 

Duedag Vest
(Info 21.08.2017)

Ungdyrskuet i Ejstrupholm afholdes søndag den 8. oktober.

Kom til årets første og ældste ungdyrudstilling, her er altid sol og godt humør, den dag hvor byens befolkning bliver fordoblet nogle gange. Altid mulighed for en god handel.

Alle dueinteresserede inviteres til at udstille i hallen. Første udstilling var i 1955, den blev arrangeret af Kr. Schriver og kromanden Anker Pedersen, det er nu godt 60 år siden.  I 2001 blev kroen væltet og udstilling blev flyttet i hallen.
Alle duer af eget tillæg med DR 17-ring kan udstilles, og det er som tidligere med fri tilmeldinger af antal duer.
Man bringer og henter selv sine duer.

Sidste frist for anmeldelse er mandag den 25. september- på åbent brevkort til: Jørgen Primdal Blomstertoften 7, 7400 Herning. Gerne med sjældne frimærker på, da det også er en af Jørgens hobbies. Kan også sendes på mail: jorgen.primdal@gmail.com eller sms 30282086.

Angiv race, varietet, farve og køn. Skriv tydeligt så intet kan misforstås. Husk også at skrive navn og adresse, så vi kan sende parkeringsseddel ud.
Der er præmie til hver tiende due. Specialklubberne sørger som sædvanligt for dommere.
For de, der udstiller duer, bliver der mulighed for at parkere gratis tæt ved udstillingen. Parkeringsseddel vil blive tilsendt.
Salgstelt til dyr med fjer uden for hallen.

Husk at medbringe kopi af vaccinationsattest.   

Program

Kl. 9 – 10: Opdrætterne ankommer, betaler 20 kr. pr due (juniores 10 kr.) og sætter selv duerne i bur.

Kl. 10 -13: Duerne bedømmes. 

Kl. 12 – 13: Middag.

Kl. 13 – 15: Udstillingen er åben.

Kl. 15: Uddeling af præmier og afslutning.

Kom og vær med til en festlig dag, hvor man møder rigtig mange duekammerater fra nær og fjern.

Herning og Omegns Sirdueklub

 

Racedueklubben for Randers og Omegn - vaccination flyttet
 (Info 21.08.2017)

Vaccination af duer I Tjærbykolonien i Randers er flyttet til onsdag d. 20 september kl. 17.00.
Ca. antal af duer bedes meddelt til Erling, 61718645 senest d. 10 september.

Racedueklubben for Randers & Omegn
Bestyrelsen

 

Dansk Lærkedueklub - ungdyrsdag
(Info 21/8 2018)

Dansk Lærkedueklub afholder ungdyrsdag 2017, lørdag d. 30. september hos Lars Peter Kragh i Mou.
Bent Ole og Lars Peter har tilbudt at stille lokaler og udstillingsbure til rådighed for vores ungdyrsdag. Lærkedueklubben siger mange tak for invitationen.
Medbring gerne nogle ungdyr, Bent Ole har mange udstillingsbure, så lad os se årets tillæg og dermed få udstillingssæsonen skudt i gang.
Vi mødes kl. 10 til morgenkaffe. Forinden er de medbragte ungdyr sat i bur. Efter morgenkaffe vil Ole Stensgaard, Kurth Carlsson, og måske Johan Brøndum vurdere og diskutere ungdyrene.
Kl. ca. 13.00 spiser vi frokost, baseret på medbragte madpakker eller på pålæg og rugbrød med bla. krondyr tilberedt af Bent Ole, øl og sodavand. Alt til fornuftige priser.
Alle der ønsker at deltage, bedes senest d. 25 september tilmelde sig på 61718645 eller på mail emmibay@gmail.com med antal medbragte ungdyr og evt. pålæg og rugbrød.
Alle lærkedueinteresserede, medlemmer såvel som ikke medlemmer er velkomne.
Adressen er : Kærsholmvej 37, Mou, 9280 Storvorde
Certifikatskue afholdes lørdag d. 18 november hos Racedueklubben for Randers & omegn i Ulvehøjhallen, 8940 Randers SV. Mere herom senere.
På bestyrelsens vegne
Erling B. PedersenNyt fra Kæmpedueklubben
(Info 16.05 2017)

Hej alle medlemmer af Kæmpedueklubben.

Så er det igen tid til at afholde Kæmpedueklubbens sommerdag, og i år sker det søndag d. 18. juni.
Vi mødes til morgenkaffe kl. 10,00 hos Agner Andersen, Trøstrupvej 12, Torsted, 6980 Tim. Efter at have nydt kaffen og en bid brød, skal vi se Agners duer og haveanlæg. Ca. kl. 12,00 starter vi bilerne og sætter kursen mod Alfred Kirk, Ljørringvej 31, 7490 Aulum, hvor vi forventes at være ca. kl .12,45. Her spiser vi den medbragte mad, hvorefter Alfred vil vise os rundt på farmen, hvor der findes lidt af hvert. Efter rundturen indtager vi en kop kaffe eller to, inden turen går hjemover.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde, da denne dag plejer at være en god mulighed for at pleje det sociale liv i klubben.

Tilmelding til dagen sker til formanden Kim L. Stenderup - enten på mail (kimlstenderup@gmail.com) eller på tlf. (51 94 31 94) senest søndag d. 11. juni.
 

Vel mødt ☺
 

Husk også Kæmpedueklubbens Generalforsamling og Certifikatskue lørdag d. 28. oktober 2017 i Ebberup. Mere herom senere.

PS: Til de medlemmer, der endnu ikke har fået betalt deres kontingent, så er absolut sidste chance på Sommerdagen. Ønsker man at betale via bankoverførsel, så husk lige at skrive navn på betalingen.