Du er her

Print Friendly, PDF & Email

Mærkedage

 

75 års dag i Nyborg den 25. oktober 2018

Torsdag den 25. oktober kan Jørgen Nielsen, Nyborg fejre denne dag.

Jørgen er jo en kendt person indenfor Raceduesporten, har da også været i diverse bestyrelser, lokalklubformand i Nyborg, bestyrelsesmedlem i DRF, siddet med i dommerudvalget, er med i kroppertklubben.

En seriøs opdrætter af mange forskellige Raceduer og kendetegnende for ham er, at alle racer kommer helt i top. I øjeblikket er det Brünner i flere farver, Voorburger Kropperter og ikke at forglemme den Danske Tumling i rød og gulkroet. Samtidig har Jørgen været dommer i mange år, med et meget stort kenskab til utallige racer. Jørgen har jo også stået som initativtager for bustur til dueudstillinger Tyskland i mange år.

Jørgen er også vores kornforhandler, med fleksible åbningtider, dette har han været i mange år, og lige i øjeblikket er han kommet i bestrelsen igen.

Jørgen, Nyborg og Omegns Racedueklub skylder dig meget stor tak for din indsats gennem årene, vi i klubben ønsker dig hjertelig tillykke med dagen og alt godt fremover, og håber du vil være med mange år fremover.

På klubbens og din medbestyrelses vegne.

Verner Larsen.

 

60 års dag i Skalkendrup den 13. november 2018

Tirsdag den 13. november 2018 kan Søren Poulsen, Nyborg, fejre denne dag.
Søren er jo kendt for sit opdræt af blå Danske Skader og Brünnere i sort og hvidt, har da også ind imellem været helt i top, med mange fine resultater. Er endvidere meget kendt og brugt som dommer i både indland og udland, hvor den gode indsigt i mange racer har været til stor glæde for mange klubber. Men Søren har jo flere interesser, bl.a. jagt og opdræt af hunde, så derfor kniber det somme tider, at han har så meget tid ved duerne, men i udstillingssæsonen er der stor aktivitet. Han har også i gennem årene været aktiv i bestyrelsesarbejde, har i mange år været i bestyrelsen i Nyborg og Omegns Racedueklub, bl.a. været formand i en del år, men har også været i Specialklubber, både ved Danske Duer og Kropperter.
Søren, der skal her fra Nyborg og Omegns Racedueklub lyde et stort tillykke med dagen og årene fremover, med tak for dit store arbejde i vores klub.

PKV. Verner Larsen

 

70 års dag i Assens den 30. november 2018

Fredag den 30. november 2018 kan Mogens Jespersen fejre denne runde dag. Mogens har efterhånden været med i Raceduesporten en del år, og har med sit opdræt af blå Danske Skader og de dejlige blå Kalotter opnået et godt stade, med rigtig fine resultater, ja sågar 97 point en en blå Kalot.
Mogens er altid en rar person, at være i selskab med sit rolige væsen, vi håber du vil deltage i mange år i vores hobby.

Der skal derfor lyde et stort tillykke med dagen og alt godt fremadrettet.

På Nyborg og Omegns Racedueklubs vegne.

Verner Larsen

 

80 års fødselsdag i Årslev den 9. december 2018

Søndag den 9. december 2018 kan Ejler Knudsen, Årslev fejre denne dag.

Ejler er jo en trofast opdrætter af røde Strassere igennem mange år, og har da også opnået gode resultater, og han er en flittig gæst ved vores møder og altid deltager på vores årlige udstilling.

Der skal fra Nyborg og Omegns Racedueklub lyde et hjerteligt tillykke med dagen, samt mange gode ønsker for fremtiden.

Pkv. Verner Larsen