Du er her

Print Friendly, PDF & Email

Lederen februar 2018


En sæson er slut - en ny er startet.
Med Nationalen satte vi lige som punktum for 2017. For de fleste blev 2017 et godt avlsår, som jo gjorde, at der kom mange duer på de forskellige udstillinger. Hvad der var glædeligt. Det mindre glædelige var, at der udbrød ungesyge mange steder, som jo desværre gik ud over antallet af duer på Nationalen. Det blev kun til 2317 duer fra 211 udstillere. Lidt skuffende - set fra den økonomiske side havde det været godt med 500 duer mere. Besøgstallet var helle ikke overvældende. Glemmer vi at spørge vores medlemmer ude i klubben om de vil med? Men ellers en fin udstilling, hvor der var en god stemning.
En stor tak til alle der på en eller anden måde var medvirkende til at få det til at køre.
Så til fremtiden.
2018 er jo året hvor vi skal afholde Europaudstilling. Det kan jo i sig selv blive ret spændende, men som jo også medfører et stort stykke frivilligt arbejde, der skal udføres. Der bliver de forskellige klubber nødt til at give en nap med. Men det kan jo også være med til at give et godt sammenhold. 2018 bliver jo også året, hvor vi skal tage stilling til, hvor/hvordan kommende Nationaludstillinger skal afholdes. Alt i alt et spændende år forude.
God avlssæson til alle.

Bent Gasseholm

 

 

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling

afholdes lørdag den 7. april 2018 i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Alfred Kirk i hende senest 1. februar 2018 på adressen Ljørringvej 31, 7490 Aulum eller som e-mail på adressen iakirk@mail.tele.dk 

Endelig dagsorden bringes i Raceduen marts 2018.

12.12. 2017Bestyrelsen


 

Lederen januar 2018
 

Nationalen 2018.

Ja nu nærmer Nationalen 2018 sig. Den sidste blev desværre aflyst på grund af fugleinfluenza udbrud i november måned, derfor har der været stor skeptisk her i efteråret om der nu igen ville komme udbrud. Fødevaredirektoratet har meddelt, at der er fundet udbrud i Holland, Italien og Bulgarien. I Holland var det dog kun den lavpatogene type, men i de to andre lande var der H5N8, den samme som vi havde for et år siden. Men heldigvis er alt nu faldet til ro igen.

Flere af de første udstillinger meldte om gode stigninger i antal tilmeldte duer. Den store ungdyrudstilling i Hannover, som i de senere år har været på 12-15.000 dyr, havde i år 22.000 dyr på udstillingen, flot fremgang. Men også på flere af vore lokaludstillinger har der været brug for at sende bud efter en ekstra dommer, for at få alle duerne bedømt. Men så kom ungesygen, bedst som det hele er startet godt op, det har nu pludseligt bevirket, at der er kommet syge duer hjem på slaget, hvilket har forårsaget store dødsfald nogle steder, har hørt nogen der har mistet 30 til 50 duer inden der er blevet balance i sundheden igen.

Tilmeldingen til Nationalen 2018 er nu overstået, men helt sikkert at flere ikke tør tilmelde duer, da der ikke har været ro på ungesygen på slaget. Derfor når vi ikke op på sidste års antal tilmeldte duer.

Nedenstående kan ses tilmeldingen i de forskellige specialklubber. 

 

Specialklub     

2018    

  2017   

   2016

Hitliste

Ændring stk. pct.

Danske Tumlinger

330  

   289

    357

   1

-27 stk.   -7,5 pct

Kæmpeduer

124

   142

    158

  9/10

-34        -21,5

Alle andre Racer

132  

    78

    131   

   8

+1          +0,8

Skønhedsbrevduer

  47

     56

      59   

  16

-12        -20,3

Strasser

200

   200

    159

  3/4

+41      +25,8

Luchs

  82    

   120

    153

  12

-71        -46,4

Coburg Lærker

  59    

     50

      56

  13

+3          +5,4

Vorteduer

  45    

     36

      46

  17

-1            -2,2

King

  54   

     55

      80

  14

-26        -32,5

Hønseduer

 200 

   181

    210

  3/4

-10          -4,8

Modena

 164 

   196

    192

   5

-28        -14,6

Kropperter

 149 

   133

    197

   6

-48        -24,3

Pustere

   48   

     61

     72

  15

-24        -33,3

Farveduer

 275  

   261

    401

   2

-126      -31,4

Trommer

   22    

     87

      58

  18

-36        -62,1

Strukturduer

 141   

   158

    174

   7

-33        -19,0

Mæfikker

 124 

   142

    204

  9/10

-80        -39,2

Udenlandske Tumlinger

 102

   136

    201

   11

-99        -49,3

Voliere

   18

      0

      12

 

 

I alt

 2316 

 2381

   2920

 

-604      -20,7

Antal udstillere                211         194            273                      -62

Duer pr udstiller              11,0        12,3           10,7

 

Ovenstående tal kan læses og tolkes på mange måder. Udstillingen er som helhed gået 21 pct. tilbage i forhold til Nationalen 2016, det vil så sige at de klubber der er gået mindre end 16 pct. tilbage, har jo faktisk gjort det godt, i alt fald væsentligt bedre end gennemsnittet. Men dem der så har større nedgang end 26 pct. ja de burde jo have en god forklaring hvorfor tilbagegangen er så stor.

Flottest af alle klubber er at Strasserne går frem med 41 dyr eller en fremgang på 26 pct. Sidste år skulle Strasserne have 90 år jubilæum, det er så blevet udsat til i år, hvor de har uændret 200 duer i år i forhold til tilmeldingen sidste år. Flot og stort tillykke med de 90 år.

Men også flot at Alle andre Racer og Coburger Lærker kan holde sig på + siden. Danske Tumlinger er kun gået lidt tilbage, men ikke mere end de nu igen, efter 5 år på anden pladsen, er den klub med flest duer. Farveduerne har afgivet pladsen, da de er gået tilbage med 126 duer, her kan en specialudstilling for Thüringer i Tyskland ugen efter, skyldes en del af årsagen til nedgangen.

Det samme gælder for Luchs, den weekend vi har Nationalen, er der specialudstilling i Tyskland for Luchs.

Størst nedgang i pct. er ved Trommerduerne, men her er 2 udstiller hårdt ramt af ungesygen, til sammen har de mistet over 75 duer. Når så klubben tillige med er lille, slår det ekstra hårdt.

Nu var det jo rart at nogen kunne opfinde den dybe tallerken, så vi kan holde ungesygen under kontrol. Der er folk der arbejder på at kunne styre ungesygen fremover. Men har hørt fra flere slag at nogle racer er let modtagelige over for sygdommen og andre racer stort set aldrig får ungesygen, på trods af at de går i samme slag.

Selv har jeg aldrig haft sygdommen ved duerne, kender da stadig enkelte, der også melder sig fritaget endnu. Sygdommen er luftbåren, er derfor ikke til at holde ude. Men hvad gør jeg så? Jo jeg har i de sidste 12-15 år brugt syre i drikkevandet, ikke for at jeg tror det helbreder, men det kan styrke immunforsvaret. Læste i Brevduebladet for kort tid siden at de var kommet til samme konklusion.

Syren jeg bruger er fremstillet til grise, mink og kyllinger, altså mindre husdyr. Navnet på syren er OnFarm Acid og er en blanding af myresyre, mælkesyre, propionsyre og Benzosyre. Der skal kun bruges 1 ml pr liter vand, så en dunk med 20 liter syre varer rigtig længe, hvis der ikke sælges nogle liter. Ved nye duer bør der kun gives halv dosis i den første uge. Derfor brug en sprøjte til præcis afmåling, en teske eller spiseske har mange forskellige rumindhold. Giv aldrig duerne noget du ikke selv vil tage. Da jeg smagte det første gang var jeg glad ved at vandhanen var tæt ved, start også selv med halv dosis. Det er stærk, ingen grund til overdosis.

Undtagelsesvis vil vi på Nationalen 2018 give lov til at udstille gamle duer, på trods af at der er tilmeldt unger, hvis ungesygen har taget de unge duer der skulle udstilles. Så heller en gammel due i buret end et tomt bur, derfor denne undtagelse denne gang.  

Håber vi ses på Nationalen 2018. Ellers vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, hvis ellers postvæsnet når ud med bladet inden jul, samt en rigtigt god avl i det nye år.

 

                Alfred Kirk 

Lederen december 2017

Kære medlemmer.

Vi er nu kommet til årets sidste måned. En måned, som måske er årets hyggeligste måned, med samvær med familie og venner. Her i Randers er vores lokaludstilling med besøg fra Alle andre Racer og Lærkedueklubben d. 18. og 19. november med i alt 320 katalognumre forhåbentlig afholdt som vanligt.

Årets højdepunkt er vores Nationaludstilling i 2018. Jeg håber, at I har fået tilmeldt mange duer, så vi kan få en flot og fornuftig udstilling. Dueantallet bliver også indikator for, hvad vi skal forvente fremover og dermed også for, hvad vi fremadrettet skal satse på i forhold til størrelse af lokaler/hal leje.

I november nummeret af Raceduen har vi lavet nogle tiltag, som jeg håber, I kan se det fornuftige i, da vi er nødt til at tilpasse tingene efter vores situation med færre duer og færre medlemmer. Det er dog stadig vigtigt at give de medlemmer, som bruger så meget af deres fritid, en erkendelse for det store arbejde, de udfører. Alt andet vil være forkert. Jeg ved at mange stadigvæk har udgifter, som betales af egen lomme.

2018 bliver også et år med Europaudstilling i november måned, hvor vi får en unik mulighed for at vise, vi kan lave en flot udstilling i Danmark.

Derfor også et ønske om en god avlssæson, så vi har nogle gode duer at udstille.

En glædelig jul og godt nytår til alle, med et ønsket om et godt år for Danmarks Racedueforeninger.

Mvh.
Erling

 

Lederen november 2017

Udstillingerne.

Ja nu er efteråret rigtig kommet, aldrig har jeg oplevet så meget regn i så lang tid. Jorden er total mættet med vand, det nederste af haven sejler i vand, gad vide om træer og buske kan holde til at rødderne står under vand så lang tid. Så galt at internet forbindelsen er druknet. TDC har været ude og måle kablerne og der var et brud der hvor vandet stod højest. Et nyt kabel skal graves ned, men der er umuligt at grave på grund af vand, så i første omgang ligger kablet nu oven på jorden, i håb om tørvejr engang.

I september bladet var der nogen der ikke kunne lide ”sure agurker” og ”hvepse der vil stikke”. Vi har i bestyrelsen sat os sammen op svaret på disse spørgsmål andet sted i bladet. Besparelser skal der jo til, når der bliver færre medlemmer og en mindre tilmelding til Nationalen. Ærgerligt når det går nedad og der skal findes besparelser, det vil jo altid gå ud over nogle, som ellers gør en stor indsats. Håber der er forståelse for vores svar. Bestyrelsen kan jo ikke selv stable en sådan udstilling på benene, vi er afhængig af meget frivillig hjælp.

Om godt et år skal vi afholde Europaudstilling i Herning, hvor stort det bliver, er der ingen der ved, men vi håber der vil komme lige så mange dyr fra udlandet, som vi selv kan mønstre her fra landet. Mange har sagt at de gerne vil hjælpe med opstillingen til Europaudstillingen, lidt forberedelse vil altid være godt, derfor vil Svend Erik Schroll gerne have en opringning eller mail fra disse personer, som vil hjælpe måske blot en enkelt dag ved denne Nationaludstilling, så ved lidt om hvordan det skal gå for sig til november 2018. Svend Erik Schroll har tlf. 2946 2923 og mail: sveschroll@hotmail.com Opstillingen til først kommende Nationaludstilling er 2. til 4. januar 2018.   

Fugleinfluenzaen kommer igen nu trækfuglene er startet, er der mange der udtaler. Men statisk set vil der gå 10 år, men ingen kender svaret. Derfor er der skrevet til Fødevaredirektoratet, angående vores problem med aflysning af udstillinger. Når det nu er bevist, og Fødevaredirektoratet har erkendt, at duer ikke kan få eller bære sygdommen H5N8. Ja så burde der også kunne gives tilladelse til afholdelse af udstillinger uden høns, men Fødevaredirektoratet har i sidste ende godkendelsesretten. Direktoratet har pænt takket for brevet og vil svare snarest, men da spørgsmålet er af generel karakter, sendes den videre til udvalget for Dyresundhed. Men der ventes stadig på svar.

Årets første og ældste ungdyrudstilling har lige været afholdt, Duedag Vest i Ejstrupholm, her var tilmeldt 177 duer, en fremgang på 43 stk. eller 32 pct. mere end sidste år. Det bliver nok svært at få 32 pct. fremgang på nogle af de følgende udstillinger som nu står lige for døren, men det kunne være sjovt at høre fra de forskellige udstillinger, hvor stor fremgang der er i år.

Håber I alle vil tilmelde godt med duer til vores næste Nationaludstilling, så vi der også kunne få en fremgang. Der går jo mange gode duer fra 2016, som aldrig fik chancen for at blive præsenteret for en dommer, lad dem få chancen denne gang.    

God udstillingssæson til alle.

Alfred Kirk 

Lederen oktober 2017

Så blev det efterår, og de fleste klubber har nu sat dato og sted for klubudstilling.

Specialklubberne er ved at være klar til Certifikat udstillingerne.

Inden udstillingerne skal vi jo lige have vaccineret vore duer.To af de helt store operatører inden for vaccination rundt i landet er desværre stoppet, så der måtte findes nye. I det midtjyske fandt  vi ret hurtigt en dyrlæge, der var villig til at tage vaccinationerne.

Ungdyrdag i klubber og specialklubber er nu i fuld gang. Altid dejligt at komme til ungdyrdag for at få vurderet årets avl, og ikke mindst at se de øvrige opdrætteres avl.
Her på slaget har jeg 48 rentegnede unger, som ikke alle kommer med til ungdyrdag, det bliver dem jeg var i tvivl om der duer,  som dommerne på ungdyrdagen få lov til at afgøre om det er udstilling eller gryden!

Årets dommerkursus i Aulum måtte aflyses, da kun 3 havde tilmeldt sig til kurset i september. Næste  dommerkursus bliver i Aulum 27. og 28. januar 2018. Der må vi så opfordre medlemmerne til at deltage. Vi har nu ikke haft dommerkursus  i 2 år. Og med normalt 20 til 25 deltagere på kurset, er det jo ret alvorligt med hensyn til de mange dommere, vi skal bruge til Nationaludstillingen.

 Fældningen er også i fuld gang her i skrivende stund den 3/9. Der er fjer over alt. Ja man skulle tro der har været pudekamp på slaget.

Nu er det også vigtig at få duerne behandlet for utøj, så vi ikke får den fine nye udstillings fjerdragt ødelagt. Klargøring af udstillingsduerne starter jo så småt her først i oktober,med udvælgelse af de rette duer. For mit vedkommende nok lidt en udfordring med de Danske duer. Burtræning og pyntning fylder også meget her på slaget i oktober. For husk! Det er altid en fornøjelse at se en velplejet due, der står korekt i buret på udstillingen.

Her fra vil jeg ønske jer alle en god udstillingsæson.

Søren Pedersen
 

Lederen august 2017

Agurketid.

Ja nu er sommeren jo på sit højeste, men varmen har indtil videre ikke været imponerende. Der har været rigtig meget blæst og kun få dage med stille vind og høj temperatur. Men hvordan ønsker duerne det, for at lave flest unger? Der høres skuffende resultater flere steder, men også steder hvor de har ynglet godt. En god bekendt der plejer at have 12 par i avl, har i år reduceret til kun 8 par, men desværre kun få unger på trods af rigtig god plads. 3 par blev solgt til en anden opdrætter, her var der 10 unger i de 2 første træk. Den væsentligste forskel i de to slag er, i det oprindelige slag fodres daglig som de fleste gør, men i det nye slag er der foderautomater, hvor duerne altid har foder til rådighed. Er det så fordi vi foder duerne helt forkert?

Anden sted i bladet stiller Verner Larsen nogle spørgsmål til DRF´s bestyrelse. Nu har Verner jo i mange år siddet i DRF´ bestyrelse og dermed været med til alle beslutninger. I dag er Verner jo almindelig medlem (æresmedlem) og får derfor ikke alle oplysningerne fra bestyrelsen når noget er diskuteret.   

Der er lavet kontrakt med Messe C i Fredericia til januar 2018, Europaudstillingen november 2018 i Herning er også på plads. Herefter er der flere muligheder, som vi har undersøgt, men flere ting skal lige falde på plads først, før den endelige afgørelse tages.

De goder der er vedrørende afholdelse af Nationalen har DRF´s tidligere bestyrelse fastsat. De løbende prisstigninger har så bevirket at prisen nu er kommet så høj op. Kim Stenderup kom med et godt indlæg i sidste blad angående besparelser, bestyrelsen har ligeledes drøftet besparelser et par gange og vil snarest komme med nye retningslinjer.

Fugleinfluenza og samarbejde med brevduerne forelagde Søren Pedersen på repræsentantskabsgeneralforsamlingen. Vi har ikke råd til måske at miste en tredje del af vores medlemmer, hvis vi forlanger at der kun må være duer på matriklen, hvis vi skal gøre os håb om at udstille ligesom brevduerne fik lov til i februar. Lad os håbe at fast tag over vore dyr er nok, så der kan blive en anden vurdering, forhåbentligt først om mange år. De veterinærmyndigheder er også blevet klogere, H5N8 kan ikke smitte med duer. Spørgsmålet er bare hvem der bestemmer.

Der har tidligere været foreslået stor fælles Certifikatskuer, men det blev total fejet af bordet da det sidst blev fremlagt, om det er bedre nu, har jeg svært ved at tro. Der er stadig lokal klubber der gerne vil have besøg af en stører eller mindre specialklub, men flere og flere lokalklubber vil have det som 2 dage skuer, nu også Nyborg.

Duetyveri er igen opstået, Verner Cassøe fik stjålet duerne på trods af at der var kommet hængelås på slaget, men ikke på volieren, her var der tydelige fodspor i sandet, både i volieren og i slaget. Et par som gik i rummet ved siden af, er nu de eneste duer på hans slag. Første gang Verner Cassøe havde besøg af den ”polske ven” fik han ikke lov at se duerne. Cassøe sendte ham ud til mig, her var mørkt og lyset ved duerne var slukket, men han viste godt hvor duerne var. Han forklarede at han gerne ville købe danske duer, men mine danske duer er Svaber. Der stod tilfældigvis 4 sølv Svaber i træningsburene, en hun af dem ville han købe, med afhentning i weekenden. Men jeg så ham aldrig igen, duen blev aldrig afhentet. Det er åbenbart ”kun” Danske Tumlinger han er interesseret i. Derfor bør alle der har Danske Tumlinger have hængelås på dør til både slag og voliere. Ja det er surt, men desværre nødvendigt.

Duerne er nu i fuld fældning, med fjer over alt. Håber farve og tegning bliver perfekt på de nye fjer.

Fortsat god fældning.

Alfred Kirk 

Lederen maj 2017

Generalforsamling

Et år stort set uden udstillinger, ingen efter 6. november, har bevirket at nogen har sat duerne tidligt i avl, især da januar og februar var meget milde, efter som det burde være vinter. Marts var forholdsvis mere kold og fugtig, men sluttede dog med godt 20 grader den 31. marts. Nu er varmen kommet, nattefrosten er overstået i skrivende stund først i april, derfor burde der nu ligge 2 unger i hver rede fremover.

Lørdag den 1. april blev årets repræsentantskabsgeneralforsamling afholdt. Det foregik igen i Avnslev Forsamlingshus tæt ved Nyborg: Der var tilmeldt ca. 45 personer til middag, derefter kom der ekstra 15-20 personer til generalforsamlingen. 

2 specialklubber og 6 lokalklubber var ikke repræsenteret. Beretning og referat fra generalforsamlingen findes i bladet.

De 2 indsendte forslag blev behandlet. Ændring af regnskabsåret gik hurtig og let igennem uden afstemning. I overenskomsten var der et par manglende linjer, som skal tilføjes, under punkt 1) Såfremt DRF ikke er i stand til at afholde et årligt dommerkursus, har alle tilsluttede specialklubber mulighed for at afholde dommerkursus inden fro deres respektive racer. I punkt 7 skal der i 5 linje tilføjes Dog ikke udenlandske udstiller.   Herefter blev overenskomsten godkendt, de første 8 klubber har underskrevet overenskomsten.

Per Mundus Andersen ønskede at stoppe i bestyrelsen, men det meddelte han allerede da han blev indsat som suppleant i bestyrelsen, at han ville trække sig ved førstkommende valg. Tak for godt samarbejde, samt godt udført arbejde i de 10-11 måneder du har været med i bestyrelsen, men du fortsætter jo med at hjælpe på flere måder udenfor bestyrelsen. Som nye i bestyrelsen blev Erling Bay Pedersen, Randers, enstemmigt valgt. Erling har Coburg Lærker og Lahore, er formand for Racedueklubben for Randers og Omegn. Han vil senere skrive en artikel til bladet, hvor han fortæller lidt om sig selv og om duerne. Velkommen i bestyrelsen.

Som 2. suppleant til bestyrelsen, blev der nyvalg til Svend Erik Schroll. Som ny revisor valgtes Jens Erik Rasmussen og ny revisorsuppleant valgtes Jes Lennart Hansen. Øvrige valg var genvalg.

Til slut gav Jens Erik Rasmussen en orientering om den nye hjemmeside, hvor der bliver mulighed for at sætte klubmeddelelse ind.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk 

Lederen marts 2017

Samarbejde

Det er en helt unaturlig mild og lun vinter, der har været ind til nu. Der er godt nok lovet Sibirisk vinter i denne uge (uge 6), men det skulle især være på grund af en hård vind, der skulle komme, så at temperaturen skulle føles til -15 grader, men her mandag aften den 6. februar er det ikke startet endnu. Når bladet udkommer er det jo nok næsten forår, vi er da i alt fald tæt på 1. marts.

Men nu her i skrivende stund skal det jo stadig være vinter, lad os så få noget kulde og frost, så den fugleinfluenza helt kan forsvinde. For få dage siden er der fundet 3 gæs med fugleinfluenza på et museum i Maribo. Men da de ikke er produktionsdyr og kun bruges som ”udstillings dyr” på museet, skal de sammenlignes med vilde fugle?

Det var rart, hvis veterinærerne var lige så kloge i november, som de er nu. I uge 4 var der indkaldt til stor veterinærmøde i EU, for derved at se samlet på situationen. Her blev det konstateret, at duer ikke kunne få H5N8, derfor blev det tilladt at lukke duer ud på en daglig flyvetur fra lørdag den 28. januar. Men hvad hjælper det os, der er ikke mange raceduer der er fritflyvende, og da slet ikke i vintermånederne. Men brevduerne skal ud og trænes. Men havde vi søgt om tilladelse til dommerkursus den 30. januar, ja så havde vi helt sikkert fået tilladelsen, men med så kort varsel kan det ikke lade sig gøre.

Antal fugle indsendt til undersøgelse for fugleinfluenza er stærk aftagende. Før jul blev der indsendt 15-20 fugle pr. uge, men siden nytår er der indsendt under 10 fugle i alt. Så alt andet lige er det da trods alt stærk aftagende her i landet. Men i landene omkring os kommer der stadig udbrud. Seneste udbrud er i en hobbybesætning i Ängelholm i Sverige. Der kommer også stadig udbrud i Tyskland. I Holland er der fundet mange vilde fugle med H5N8, hvorimod i Frankrig, Ungarn og Polen er det især i produktionsbesætninger, det er gået galt. I Frankrig forventes det at der skal aflives 3,3 millioner stk. fjerkræ før virussen er udryddet. Det der virker mærkeligt, er at Belgien har været helt fri for udbrud af fugleinfluenza, indtil for få dage siden, hvor den første fugl med H5N8 blev fundet. Ligeledes er der heller aldrig fundet tegn på fugleinfluenza ved den jyske vestkyst, hverken nu eller i 2006. Det er ellers her der kommer store træk af gæs og svaner.

Fra den 26. til 28. januar blev der afholdt Champion Show i Nieuwegein i Holland, hvor der var tilmeldt godt 6700 dyr, men få dage før fik høns og svømmefugle forbud mod at deltage. Udstillingen var derfor reduceret til ca. 2800 kaniner og 2100 duer. Men lidt underligt, at de veterinære regler tolkes så forskelligt inden for EU?

Den 28. januar fik vi at vide, at det kunne lade sig gøre, at søge om tilladelse til dommerkursus, men med under 14 dages varsel ville det være umuligt at nå, derfor prøver vi til efteråret at afholde dommerkursus, som er sat til den 23.-24. september. Sæt stort X i kalenderen nu.

Mange steder er duerne parret, andre venter her til marts med sammenparringerne, men håber der vil komme mange unger i rederne fremover.

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk.

 

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling

Der indkaldes hermed til DRF´s 65. generalforsamling lørdag den 1. april, kl. 13, i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Nyborg

Dagsorden:
1)     Valg af dirigent.
2)     Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.
3)     Beretning ved formanden.
4)     Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
        a.     Regnskab for DRF.
        b.     Regnskab for Nationaludstillingen.
        c.      Regnskab for ”Raceduen”.
        d.     Regnskab for DR-ringsalget.
5)     Indkomne forslag
6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.
        Efter tur afgår:
        a.     Kasserer Bent Gasseholm
        b.     Bestyrelsesmedlem Per Mundus Andersen (modtager ikke genvalg)
        c.      1. suppleant til bestyrelsen: Jens Ove Hansen.
        d.     2. suppleant til bestyrelsen: Niels Kr. Hæsum Pedersen.
        e.      Revisorer: Kristen Lund Jensen.
        f.       Revisorsuppleant: Preben Strandgaard og Jens Erik Rasmussen.
7)     Plan for foreningens virke de kommende år.
8)     Eventuelt.
                                                    
Bestyrelsen

Der er fællesspisning kl. 12 inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest 15. marts 2017 til Bent Gasseholm tlf. 97472524.

 

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling

5)  Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen for DRF foreslår regnskabsåret ændret fra kalenderåret til perioden 1/10  til 30/9.
Herved er kontingentet betalt inden Nationalen og inden nye ringe købes.

 

Lederen februar 2017

Lysere tider

I skrivende stund går vi mod lysere tider. Efter en mørk tid med aflysning af den 63. Nationaludstilling, og nu også Dommerkurset, på grund af den meget frygtede Fugleinfluenza type N5H8, som brød ud først i november 2016. Man finder stadig her midt i januar nye sygdomsmistænkte vildfugle. Sidste jeg har hørt om var en havørn ved Tange sø i Midtjylland. Vi må så håbe det ikke står på lige så længe som sidst vi havde Fugleinfluenza i 2006, hvor vi havde den i perioden 24/2 til 30/6. Også trist med de mange aflysninger af lokaludstillinger og Certifikatudstillinger, hvor vi skulle fremvise årets avl. Mange klubber var langt henne i planlægningen af udstillingerne og måtte afbestille udstillingslokaler og levere de skænkede præmier tilbage, og enkelte klubber stod med en regning på lokaleleje. 

Hvad Nationalen angår, var vi hurtigt ude med aflysningen så vi kunne få Messecenteret i Fredericia opsagt. Vi kom ud af det uden nogen form for betaling, da Messecenteret kunne nå at leje hallen ud til andet formål. Havde vi ventet til sidste øjeblik, kunne det have kostet DRF 56.000 kr. + moms, så godt at Formanden lige var hurtig der.
Ærespræmier og medaljer var bestilt, men dem kan vi ændre årstal i, så de kan bruges i 2018, så lidt godt er der da også.

Mange har startet sammenparringen tidligere i år grundet aflysning af Nationalen og det meget milde vejr. En del unger er allerede ringet rundt om på slagene. Her på slaget startes sammenparringen først midt i februar, hvis jeg da kan styre hunnerne så længe på grund af det varme vejr. Der skal også lige byttes nogle duer med andre opdrættere, og en ny Race er der også blevet plads til her på slaget.
Skulle der være nogle der mangler at få byttet eller skal levere nogle duer til andre opdrættere, så er der jo en mulighed til Generalforsamlingen lørdag den 1. april.
Lidt sent måske! Men hellere sent end aldrig.

Jeg vil ønske alle dueopdrættere et rigtig godt avlsår 2017. 

Søren Pedersen

 

DRF´s repræsentantskabs generalforsamling

afholdes lørdag den 1. april 2017 i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Nyborg.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden  Alfred Kirk i hende senest 7. februar 2017 på adressen Ljørringvej 31, 7490 Aulum eller som e-mail på adressen iakirk@mail.tele.dk 
Endelig dagsorden bringes i Raceduen marts 2017.

Bestyrelsen

 

Formanden nytårsudtalelse januar 2017

Træls.

Først  i november kom der i Tyskland nogle tilfælde, hvor døde troldænder skyllede i land på grund af fugleinfluenza type H5N8. En af de klubber, der skulle afholde udstilling i weekenden den 12.-13. november, ringede onsdag den 9. november, for at høre om der var kommet nogle restriktioner til weekendens udstilling. Derfor ringede jeg torsdag formiddag til Fødevarestyrelsen for at høre, om vi kunne starte opstilling fredag som planlagt. Her fik jeg at vide, at der ville komme et svar fredag kl. 13, da der var møde i Fødevarestyrelsen i Glostrup på højeste plan. Det var for mit vedkommende for sent, derfor forlangte jeg at få et svar hurtigst muligt og senest fredag kl. 10. Men torsdag kl. 16,20 ringede Veterinærchefen og fortalte, at vi skulle aflyse alle udstillinger med øjeblikkelig virkning, da man havde undersøgt nogle døde Troldænder fra Møn og Christiania. Der var fundet fugleinfluenza i disse. I første omgang var alt aflyst i 14 dage, men hurtigt efter kom meldingen at aflysningen ville vare året ud, rigtig træls.

Mig bekendt var det kun Viborg og Lillebælt klubberne der nåede at afholde deres lokaludstillinger før det hele blev aflyst.

Fredag den 11. november ringede jeg til Messe C i Fredericia, for at fortælle at der kunne komme en aflysning af Nationalen i januar. Her mente de at vi lige skulle se tiden an til 1. december, fint nok, da vi skulle have bestyrelsesmøde den 25. november.

Tilmeldingen til Nationalen skulle fortsætte, men desværre var der mange der ikke tilmeldte, på trods af at der stod på hjemmesiden, at tilmeldingen skulle fortsætte, men i første omgang undlade at betale stadepenge. Desværre blev der kun tilmeldt 2381 duer, en tilbagegang på 539 duer, men endnu værre er det med antal udstiller, som er gået tilbage med næsten 80 personer. Håber at de fleste af disse kommer igen til næste år.  

Da vi den 25. november har bestyrelsesmøde kender vi antal tilmeldte duer, men har ikke et klart svar fra Fødevaredirektoratet, efter megen snak frem og tilbage evt. udsætning af Nationalen, beslutter vi at se tiden an til 1.december. Torsdag morgen kommer svaret fra Veterinærchefen, hvor svaret lyder som: ”Jeg har rigtig vanskelig ved at forestille mig at noget bliver lempet de næste 2 måneder, da vi bliver ved med at finde ramte vildfugle i nye områder af landet. Så chancen er nok ganske lille for tilladelse til udstilling”.

Herefter talte bestyrelsen ganske kort sammen og var enige om, at vi desværre var nødsaget til at aflyse Nationalen 2017. I mellemtiden havde vi fået aftalt med Messe C, at vi var fritaget for betaling og de kunne leje hallen ud til anden side. Men præmierne er købt og betalt, hvordan de nu skal bruges, vil senere blive bestemt.     

Nedenstående kan ses tilmeldingen i de forskellige grupper. 

Specialklub 2017 2016
Danske tumlinger 289 357
Kæmpe duer 142 158
Alle andre racer 78 131
Skønhedsbrevduer 56 59
Strasser 200 159
Luchs 120 153
Coburger Lærker 50 56
Vorteduer 36 46
King 55 80
Hønseduer 181 210
Modena 196 192
Kropperter 133 197
Pustere 61 72
Farveduer 261 401
Trommer 87 58
Strukturduer 158 174
Mæfikker 142 204
Udenlandske Tumlinger 136 201
Voliere 0 12
I alt 2381 2920

Antal udstillere           194         273

Duer pr udstiller         12,3        10,7

Ingen grund til megen statistik på noget, som nu alligevel ikke bliver til noget, men alligevel meget flot fremgang for både Strasser og Trommeduer. Det er virkeligt flot at se sådan en fremgang.   

Men træls, der bliver ingen National 2017, der er lige i skrivende stund kommet meddelelse om, at både norske og svenske Landsudstilling også er blevet aflyst. England, Skotland og Irland har lige indført udstillingsforbud, og ellers de samme regler, som vi har her i Danmark, hvor alt fjerkræ skal gå under tag. Flere delstater i Tyskland har forbudt alt udstilling, men udstillingen i Erfurt blev gennemført, men med total forbud mod alt salg af duer. Men har lige set på nettet, at der skulle komme en udstilling i Lübbecker den 7.-8. januar, hvor der er Sonderschau for de danske dueracer, er da lidt spændt på, om den bliver til noget. 
I Holland tillader man dueudstillinger, på trods af, at der er fundet fugleinfluenza i landet. Hvorfor tolker veterinærmyndighederne ikke reglerne ens i de lande vi ligger op ad?

Nå, men nu, hvor der ikke kommer flere udstillinger i denne omgang, er der jo nogle der har talt om at nu skal duerne pares sammen. Der kan jo komme nogle tidlige unger, og det er sidste chance for at lave nogle gode forældre dyr, til de duer der skal udstilles på Europaudstillingen 2018 i Herning om knapt 2 år.

I aftes den 7. december blev der målt 11 graders varme kl. 22- 23 på strækningen fra Viborg til Aulum, så dueungerne kan jo ikke dø af kulde på nuværende tidspunkt, det er jo næsten varmer nu, end da det var sommer. Nej vejret bliver vi heller aldrig klog på.

God jul til alle, samt ønsket om en rigtig god avl i det nye år.                                        

Alfred Kirk

 

Lederen juli 2016

Positivt.

Ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling er nu godt overstået, det var med stor spænding vi i bestyrelsen nåde frem til den 11. juni. Hvor mange ville deltage den dag, ville der komme 20 personer, eller ville der være fuld hus med ca. 60 deltager. Det blev det sidste, TAK til alle deltagere, det var rart at se så god en tilslutning. 

10 lokalklubber var ikke mødt, men kun en enkelt specialklub var fraværende, så det blev til 173 stemmer der kunne afgives. Efter en orientering om hvad der var sket siden den ordinære repræsentantskabs generalforsamling, tog Willy Littau ordet og fortalte generelt om Europaudstillingerne gennem tiden og om arbejdet op til næste EE-2018 i Herning. Willy sluttede af med at sige, at uanset hvordan afstemningen bliver i punkt 4, så bliver der EE-2018, det er blot om I vil være medarrangør eller ej. Herefter gik Herluf Pedersen på talerstolen, hvor han fremlagde hans synspunkt, samt opfordrede til virkelig at tage sig sammen, når tilmeldingen skal indsendes. Det er Europaudstilling i Danmark og det bliver DRF´s 65. udstilling. 
Herefter gik punkt 4 til skriftlig afstemning, men stemmetællerne fik det let, én enkelt klub stemte nej, alle øvrige stemte ja. Det er rart at se at der er så stor opbakning fra medlemmerne til den kommende EE-2018.

Herefter var der valg af ny kasserer, kandidater til posten var umuligt at finde, men fem minutter i tolv lovede Bent Gasseholm med armen vreden om på ryggen at sige ja tak til posten. Til 2. suppleant valgtes Niels Kristian Hæsum Pedersen. 
Efter fem kvarter kunne dirigenten afslutte en god saglig og positiv ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling. Herefter var der kaffe og roulade til alle. 

Tak til John Ytting for godt udført regnskab og til Michael V. Kristensen som redaktør af Raceduen og Standardværket. 
Velkommen til Per Mundus Andersen, som kom i bestyrelsen i maj, da Michael V. Kristensen trak sig som bestyrelsesmedlem, Per var 1. suppleant. 
Velkommen til Bent Gasseholm, som nyvalgt kasserer.
Fortiden er overstået, nu er det fremtiden vi skal arbejde med. 

Alfred Kirk 
 

Ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling

17. maj 2016

Der indkaldes til ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling i Danmarks Racedueforeninger 
lørdag den 11. juni 2016 kl. 14.00 i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Aunslev, 5800 Nyborg.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent  
  • Valg af stemmetæller
  • Orientering om Europaudstillingen 2018
  • Danmarks Racedueforeninger deltager på lige fod med de hobbyforeninger, der er i stand til at underskrive samarbejdsaftalen om afholdelse af en Europaudstilling i Danmark i 2018. Det udvalg, der på Europaforeningens vegne gennemfører denne udstilling, forventes at gøre sit yderste for, at udstillingen bliver økonomisk bæredygtig.
  • Valg af kasserer
  • Valg af 2. suppleant
  • Eventuelt

Bestyrelsen

 

Nyt fra Formanden om Europaskuet 2018, udtræden af bestyrelsen og ekstraordinær generalforsamling:

16. maj 2016

I marts nummeret af Raceduen skrev vi at DRF ville trække sig som økonomisk medarrangør af Europaskue 2018, på grund af et beregnet underskud for DRF på mellem 200.000 og 300.000 kr. Dette er et alt for højt underskud, som vi ikke finder forsvarligt at bruge på et enkeltstående arrangement. Derfor var det igen på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde den 8. april. Her skulle findes kraftige besparelser, for at vi ville gå med til udstillingen. En af de første store udgifter i budgettet var maj mødet 2018, hvor præsidium og medlemmer fra de forskellige lande kommer for at se på forholdene, hvor vi skal afholde udstillingen. Her var afsat 135.000 kr. til dette møde, men det bliver et rent brugerbetaling, ligeledes bliver dommerkurset der kommer i efteråret også udgift neutral for udstillingens økonomi, deltagerne eller deres organisation betaler for disse ting. Udgifter til burtransport af de bure DRF skal bruge var sat til godt 70.000 kr., men her har vi siden fået et tilbud fra en af de største vognmandsfirmaer her i landet, at det kan gøres for under 25.000 kr. Udstillingen er momsregistreret, hvorfor alle regninger i første omgang går i fælles kassen.

Der er lavet en skriftlig aftale mellem DFfR (Danmarks Fjerkræavlerforening for Racefjerkræ) og   MCH (Messe Center Herning) hvor der i første omgang er lejet 5 haller, eller i alt 29.313 m2. Hvor mange kvadratmeter der skal bruges ved vi jo af naturlige grunde ikke på nuværende tidspunkt, kommer der 20.- 30.- eller 40.000 dyr? Derfor er tilmeldingen af dyr til udstillingen godt 3 måneder før udstillingen. 3 måneder før udstillingen skal MCH have at vide hvor mange kvadratmeter der skal bruges for at se hvilke haller det passer med, da de jo er af forskellig størrelse, og vi kun betaler for de haller vi bruger.

Da ovenstående blev diskuteret godt igennem på EE-2018 møde i Holstebro den 16. april, blev overenskomsten underskrevet af DRF og DFfR, fugle og kaniner havde en generalforsamling de skulle igennem før der kunne skrives under. Formanden for marsvinene var ikke til stede på grund af sygdom, derfor ingen underskrift derfra.

Uanset om vi går med eller holder os udenfor bliver der afholdt Europaudstilling i Danmark i 2018, derfor er det med at gå positivt med i forberedelserne, for at få så god en udstilling som muligt, som vi kan være stolte af at afvikle i Danmark til alles tilfredshed.

Desværre har ovenstående givet utilfredshed i DRF´s bestyrelse, referatet fra EE-2018 mødet er læst og forstået forskelligt, derfor har Michael V. Kristensen og John Ytting ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Michael ønsker endvidere at stoppe i alle arbejdsopgaver for DRF, derfor søger vi akut en ny redaktør. Per Mundus Andersen er indkaldt som 1. suppleant til bestyrelsen. Men kassereren skal vælges på generalforsamlingen, derfor indkaldes der til ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling hurtigst muligt.

Det bliver lørdag den 11. juni 2016 klokken 14, adressen på hvor det afholdes og dagsorden kommer i morgen tirsdag den 17. maj 2016.


Raceduen:

Materiale til Raceduen skal derfor nu sendes til Søren Pedersen, bedst på mail: pedersen.sren@yahoo ellers pr brev til Toftevænget 6, Ørum, 8830 Tjele, tlf. 22 96 08 09.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

Generalforsamling

Maj 2016

Foråret har ladet vente på sig i år, meget nedbør og kolde nætter har bevirket at avlen er startet lidt langsom mange steder, men nu burde varmen komme og dermed 2 unger i hver rede fremover.

Lørdag den 2. april blev årets repræsentantskabs generalforsamling afholdt. Det foregik i år i Avnslev Forsamlingshus tæt ved Nyborg: Der var tilmeldt ca. 50 personer til middag, derefter kom der ekstra 15-20 personer til generalforsamlingen. 

2 specialklubber og 7 lokalklubber var ikke repræsenteret. Beretning og referat fra generalforsamlingen findes andet sted i bladet.

De 4 indsendte forslag gik alle til afstemning efter en del debat. Niels Maagaards forslag om en kontakt person til Nationalen, blev fra alle sider rost og opfordret til at alle lokalklubber havde en sådan person, men det skal være på frivillig basis og ikke noget generalforsamlingen her kan påtvinge de enkelte klubber. Forslaget blev forkastet. Peter Birk Nielsens forslag om dommerkursus sidst i september blev også forkastet, da det nærmest vil være umuligt at samle folk og duer i september. De sidste to forslag fra Ejner Thomsen blev begge godkendt.

Anders Christiansen og Henrik Trevor ønskede at stoppe i bestyrelsen. Tak for godt samarbejde, samt godt udført arbejde i de 4 år i har været med i bestyrelsen. Som nye i bestyrelsen blev Martin Irming, Faxe og Søren Pedersen, Viborg foreslået og enstemmigt valgt. Velkommen i bestyrelsen til Martin og Søren. Martin har sortvinget kobber Gimpel, hvidvinget guld Gimpel og lidt Udl. Tumlinger. Søren har Gl. Holl. Kapuziner, Thüringer Mäuser og Snipduer, samt lige fået et par Bucharer Trommer, men her skal der bruges kunstig befrugtning for at få unger, men det har tidligere været Sørens arbejde på Foulum Forskningscenter. De vil senere skrive en artikel til bladet, hvor de fortæller lidt om sig selv og deres duer. Velkommen i bestyrelsen.

Leif Jensen ønskede ikke at fortsætte som 1. suppleant til bestyrelsen, her nyvalgtes Per Mundus.

Til slut fik Ejner Thomsen DRF´s sølvnål for det store arbejde han igennem mange år har gjort for raceduesporten i Danmark. Ingen ved hvor mange duer Ejner har hentet i Tyskland til både nye og gamle erfarne opdrætter. Altid klar med en hurtig replik.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk

 

DRF´s 64. repræsentantskabs generalforsamling den 2. april 2016, kl. 13, i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Nyborg. 

Bestyrelsens beretning ved formanden

Desværre har vi i årets løb mistet en del medlemmer.

Jørgen Mortensen, Hald
Hans Dondera, Hamburg
Ove Thomsen, Hornslet
Jan Rønn, Harboøre
Bendt Hansen, Allesø, Odense
Tage Petersen, Fjellerup
Gunner Clementsen, Norge
Inger Schriver, Morud
Aage Højlund, Nyborg
Dennis Ison, Skotland

Vil beder Jer alle mindes vore afdøde medlemmer. 

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne forslå Hans Ove Christiansen.

Nationalen 2016 i Fredericia.
En god udstilling som dog var skrumpet med ca. 200 duer, 20 udstiller mindre end året før, er årsagen til den lidt mindre udstilling. Ærgerligt at 5 specialklubber havde ca. 20 pct. eller mere i tilbagegang, kun 4 klubber havde en fremgang på mindst 10 pct. Brevduerne manglede i år med en stand på udstillingen. En tilbagegang på 6,5 pct. er jo til at leve med et enkelt år, men håber at der kan laves til en fremgang næste gang, men det er jo op til jer. 
Selve opstillingen gik jo rigtig flot, men der er jo en dygtig flok som altid kommer og hjælper, alle ved hvad der skal gøres. Det gamle stof, mellem og under burene, er blevet skrottet, hvidt plastik har erstattet, hvilket gjorde opsætningen væsentlig hurtigere. Det bevirkede også at vi kunne spare stjernehimlen i loftet og endda have en lysere hal. Om søndagen blev der lavet rekord i nedtagningen af udstillingen, aldrig før er det gået så hurtigt, TAK fil alle hjælper for godt udført arbejde. 
Fredag efter morgenmaden gik dommerne i gang med dagens dont og de fleste var færdig i god tid, til trods for at enkelte dommere havde over 90 duer, men det var ikke dem der blev sidst færdig. 8 udenlandske dommer var inviteret til at dømme på Nationalen. Enkelte specialklubber havde en tolk til at oversætte point kortene, det må vi opfordre alle specialklubber der bruger udenlandske dommer, så alle opdrætter kan få noget ud af bedømmelsen. Det er en specialklubsopgave. 
I bestyrelsen er vi enige om at det var en god udstilling, alt gik stort set som det skulle, men det kan jo kun lade sig gøre, når det er rutinerede folk der alle ved, hvad der skal ske. Tak til alle for et godt udført arbejde. 
For os er Fredericia hallerne et rigtigt godt sted at være, her finder vi os godt tilrette. 

Økonomien på Nationalen.
Et mindre antal duer på udstillingen end sidste år, det vil jo alt andet lige forringe økonomien, da udgifterne til hallejen er den samme uanset om der er 300 duer mere eller mindre, underskuddet blev denne gang godt 59.000 kr. (25.000)

Statistik.
273 udstillere (294 i 2015)
2926 heraf 18 i voliere. (3123 i 2015)

Der blev vundet følgende præmier
51 1. Vindere (49)
78 Ærespræmier (97)

111 Guldmedaljer (113)
90 sølvmedaljer (85)
78 bronzemedaljer (78)

53 championater (57)
286 certifikater (284)
21 pokaler 
83 Danske Mestre. (85)
2 x 2,2 mestre

Fotografer.
Igen i år var det de 2 fotografer Poul Erik Helveg og Frank Kristensen, der havde travlt med fotografering af duerne. Fredag skal alle Championatvinder fotograferes, der blev startet godt middag. Der blev taget over 2700 billeder af duer og stemningsbilleder, det har givet 196 nye billeder af forskellige duer. Der er nu et godt arkiv af billeder i alle de udstillede racer. Tak for udført arbejde. 

Racedue Cup.
Igen i år havde foderfirmaet Mariman sponsoreret penge og gavekort for i alt kr. 12.000,- Der var i år tilmeldt 46 kollektioner til konkurrencen, mod 34 kollektioner sidste år. Så der er en god fremgang i interessen for at vinde en god pengepræmie. 

Natural Best in show. 
Naturel i Brande havde igen sponseret 3.000 kr. til udstillingens 3 ”bedste” championatdue. Publikum skulle udvælge duerne, Anders, Henrik og Claus præsenterede de konkurrerende duer og publikum stemte ved håndsoprækningen med gul og blå seddel. 

Certifikatudstillinger.
Alle 18 specialklubber har afholdt certifikatskue i 2015. Der blev udstillet 1583 (2193) duer, og der blev uddelt 210 (267) certifikater. I forhold til året før, er det en tilbagegang på 610 duer og 57 certifikater mindre end året før. Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling. 


Dommerkursus den 31. januar 1. februar 2015.
Der var dommerkursus i Aulum med 20 deltager i 4 grupper. Danske Tumlinger, Kæmpeduer, Kings og Mæfikker deltog Aulum skole er et ideelt sted for afholdelse af dommerkursus. Polle i Fritidscentret server godt mad, hvilket deltagerne sætter høj pris på. 
En stor tak til dommerudvalget, instruktører og deltagere, samt til Herningklubben for lån af bure. Desværre blev dommerkurset i år aflyst. 

Dommerudvalg.
Henrik Trevor Pedersen
Bent Gasseholm 
Alfred Kirk

Standardudvalg.
Karl Erik Larsen, kontaktperson
Hans Ove Christiansen
Poul Erik Helweg 

Standardværk.
Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne grundig igennem Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. DRF har købt godt 100 standard tegninger af Jean-Louis Frindel. Michael V. Kristensen er i gang med at lægge billederne ind, men vil gerne have evt. rettelser til teksten samtidig, det vil spare en del tid, når to ting kan rettes samtidig. Her er en stor opgave for specialklubberne. 

Internet.
Jens Erik Rasmussen skal have en stor tak for arbejdet med vor hjemmeside. Det er vort største aktiv, 3-400 besøg dagligt, mest i udstilling sæsonen. Jens Erik kan se at siderne bliver set vidt omkring, naturligvis mange besøg fra vore nabolande, men også besøg fra den store verden. 

Museum.
Her fra generalforsamlingen skal der sendes en stor tak til Irma og Tage Mogensen for deres arbejde med museet. Museet er i det tidligere kartoffelcentral som ejes af Gl. Estrup. Her er to rum på i alt ca. 60 m2 stillet til rådighed. Irma og Tage har brugt mange timer på at få det hele sat på plads. Nu er de klar til at modtage mange besøg, i det forgangne år har der været små 300 besøgende, som dels skyldes et åbent hus arrangement på kartoffelcentralen. Der er åbent hus lørdag den 25. juni og søndag den 14. august. Den sidste dato er der også historisk dyrskue på Gl. Estrup. Tage modtager stadig, med stor glæde, ting til museet på hjemadressen.

Film- og videoudlejning.
Film og video som i flere år har lagt ved Bent Nielsen, Nyborg, de er nu alle lagt ind på vores hjemmeside. Det vil formentligt bevirke at filmene vil blive set væsentligt mere, når man en stille vinteraften kan sætte sig ind og se glimt fra gamle dage. Men hverken bestyrelsen eller Jens Erik Rasmussen har hørt om folk der har set film i vinters, der var ellers nogen der havde travlt med at filmene skulle lægges ind hurtigst muligt. De gamle film og video er overgået til museet i Auning. 

Ringsalget.
I 2015 blev der solgt 29.350 mod 30.840 ringe i 2014. På nuværende tidspunkt er der solgt 23.895 ringe.
Farverækkefølge er nu: 2016 sort, 2017 gul, 2018 blå, 2019 grøn, 2020 grå og 2021 hvid. 

Raceduen.
Årgang 2015 blev på 300 sider (280) i 12 numre. Der skal lyde en stor tak til Michael V. Kristensen for det store arbejde, han har med bladet. Det er gået rimeligt godt med artikler til bladet, mig bekendt, men Michael vil vist gerne have lidt mere gang i artiklerne fra specialklubberne igen. 

Økonomi og kontingent.
Regnskabet viser et overskud på ca. 57.000 kr. Nationalen gav et underskud på ca. 25.000 kr. Kontingentet er uændret her i 2016. Der er på nuværende tidspunkt 574 medlemmer, heraf 13 junior medlemmer og 8 æresmedlemmer. 16 medlemmer er slettet på grund af manglende betaling og vil ikke mere modtage Raceduen. 

Med disse ord overlader vi beretningen til forsamlingens behandling.


Plan for foreningens virke.
Nationaludstilling den 6.-8. januar 2017 i Fredericia. 63. Nationaludstilling hvor vi indbyder De Danske Brevdueforeninger, kaniner, marsvin, fugle og hønseforeningen til at deltage på en stand. 
Dommerkursus den 6.-7. februar 2017 i Aulum. 
Nationaludstilling den 5. -7. januar 2018 i Fredericia.

DRF´s bestyrelse

 

Samarbejde

Marts 2016​

Det er nu et år siden DRF købte godt 100 billeder af Jean-Louis Frindel, der er på nuværende tidspunkt kun lagt få af disse nye billeder ind i standarden.

4 specialklubber har været i gang med at rette standarderne til og få de nye billede lagt ind. De største grupper som f.eks. Udenlandske Tumlinger og Farveduerne må gene indsende enkelte racer, når de er rettet til, alle racer skal ikke komme af en gang. Michael Kristensen skal jo også have tid til at få ændringerne og det nye billede lagt ind.

Vinteren så eller ud til at skulle være meget mild, men pludselig kom vinterkulden, nogle steder ned til 10-15 graders frost, men kun i en kortere periode. Bedst som nogle var begyndt at parre duerne sammen kom frosten igen. Det har helt sikkert givet en del blanke æg.

Nu har Niels Maagaard indsendt forslag og Bent Gasseholm skriver andet sted her i bladet om at alle lokalklubber bør have en kontakt person til DRF. Det kan DRF kun være meget tilfredse med, tænk hvis hver klub kunne skaffe blot et nyt medlem pr. år og 10 duer ekstra duer pr. forening til Nationalen. Det kan kun være en fordel for alle.

Modernisering af præmiesystemet har der jo været talt om flere gange, men indtil videre er det faldet til jorden, da der ikke har været flertal for bedre forslag. Men i nogle lokalklubber er der frit valg mellem præmie eller penge. Her er det min opfattelse at flere og flere vælger pengepræmier. Det er da muligt, at vi i DRF også skal gå over til pengepræmier.

Reduktion af bladet RACEDUEN har vi prøvet for få år siden, men det faldt ikke godt ud, hurtigt blev der nogle blade, som så blev på ekstra sider, derved var der ikke sparet meget.
Sidst kom marts nummeret med ikke mindre end 64 sider, det er da imponerende, at Michael Kristensen kan få lavet et så godt blad på så kort tid. 
Husk at når I modtager dette blad, er redaktøren godt på vej med næste blad, og alt dette laver han i fritiden.
Hvor mange timer, der bliver brugt på at lave bladet i løbet af året ved jeg heldigvis ikke, for tænk hvis han skulle have timeløn.

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk

 

Nationalen 2016

Februar 2016

Denne sæsons sidste udstilling, den 62. Nationaludstilling, er netop overstået.

Torsdag kom duerne, foder og vand stod klar i burene, de fleste duer er pakket til transport onsdag, så de er sultne og tørstige, når de kommer.
Sidst på eftermiddagen startede indsætningen af de godt 2.900 duer. Salgsafdelingen var i år blevet udvidet. Mange af salgsduerne kom om torsdagen, men nogle var solgt på forhånd, de skulle blot have et sted at stå frem til søndag.

Fredag morgen startede 44 dommere på dagens arbejde. De havde i gennemsnit 66 duer pr. mand at bedømme, dog var der et par tyske dommere, der havde godt 100 duer, der skulle dømmes. Men det er sjældent de, der har flest duer, der bliver sidst færdige med arbejdet. Bedømmelsen skulle være færdig kl. 16.30, og langt de fleste var da også færdige til tiden.

Kataloget blev trykt i løbet af natten i Aulum. Kl. 08.05 lørdag morgen blev 600 kataloger leveret af trykkeriet i Fredericia, så alt var klar til åbningen kl. 09.00.

Lørdag formiddag blev de sidste præmieskilte hængt op, både fra DRF og fra Specialklubberne.

Antal besøgende virkede for lavt, især om lørdagen, men også søndag tror jeg, der var for få gæster, kender dog ikke besøgstallet her i skrivende stund. Der var godt nok truet med sne, men det blev ikke de store mængder.

Udstillingens bedste samling 2,2 blev sortvingede Kobbergimpler med 386 point fra Søren Kragh Jørgensen.

Bedste juniorsamling 2,2 blev røde hvidvingede Nederlandske Højflyvere med 383 point fra Jeppe Bredvig Emtkjær.

Der blev givet 97 point 111 gange, 56 duer opnåede at få Championat, og 84 opdrættere fik titlen Danmarksmester i racen.

Fotograferne havde travlt med at tage billeder fra fredag eftermiddag og aften. De havde hjælpere til at hente og sætte duerne tilbage i buret igen. En af disse hjælpere havde skridttæller på, først dømt godt 50 duer, derefter gået frem og tilbage med mere eller mindre fotogene duer, det blev en gåtur fredag på ca. 17 km.

Søndag kl. 14.00 skulle publikum vælge den smukkeste Championatvinder, en fra hver Specialklub kunne indstilles. Naturel i Brande havde sponsoreret præmie til de 3 bedste.
Duerne stod på scenen i løbet af søndag formiddag til beundring for publikum. Duerne blev sat op imod hinanden 2 ad gangen, hvor den, der fik flest stemmer gik videre.
Det sluttede med, at 3. pladsen gik til en milky Belgisk Udstillingsbrevdue fra Nicki Rasmussen, nr. 2 blev en gulfahlet Voorburger Skjoldkroppert fra Benny Juul Kortum, og førstepladsen gik til en blåfahlet sulphurtavlet Tysk Modeneser gazzi fra Tanja Maecker.

Udstillingen sluttede som sædvanligt kl. 16.00, duerne blev pakket ned, og straks gik nedtagningen af burene i gang. 4 duer nåede i travlheden at få en flyvetur i hallen. De 3 blev hurtigt fanget, da de ikke før havde prøvet den store frihed, men den sidste så en åben port og ville prøve at efterligne en brevdue, men er aldrig set siden.
Kl. 18.50 var alt materialet pillet ned, hvorefter der var nogle stykker smørrebrød til alle hjælperne. Et stort stykke arbejde er blevet udført af mange, dygtige hjælpere.

Tak til alle for et godt og veludført arbejde, uden jeres hjælp kan alt dette ikke lade sig gøre.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

Acceptabelt tilmeldingstal til den kommende Nationaludstilling.

Januar 2016

Ja, hvordan kan man nu tillade sig en sådan overskrift, når vi er gået godt 200 duer tilbage?

Sidste år havde de Danske Tumlinger 100-års jubilæums udstilling, med hvad det nu indebærer; herunder masser af udenlandske duer. Så set i forhold til dette synes jeg det er en acceptabel tilslutning.

Hans Petter Nernes har lavet et helt nyt udstillingsprogram, der bl.a. skulle gøre det lettere at indtaste duerne i kataloget. Dette gjorde, at vi lavede en helt ny anmeldelsesblanket. Desværre har der vist sig nogle udfordringer for nogle af dem, der har tilmeldt via hjemmesiden.

Hvis man har glemt en rubrik, får man en fejlmelding, når man slutter tilmeldingen, men nogle har desværre ikke været opmærksom på dette, og derfor ikke været klar over, at deres duer ikke har været tilmeldt. Har man efterfølgende sendt betaling, som man skulle, har Hans Ove Christiansen opdaget det ved, at han modtog betaling for duer, hvor han ikke havde modtaget en tilmelding, men har man heller ikke betalt, er duerne ikke registreret, og Hans Ove har heller ikke kunnet rykke for betaling. Disse duer kommer derfor ikke med. Vi håber ikke det har kostet duer på Nationalen, men vi beklager selvfølgelig at forhold, der måske kunne misforstås, har givet anledning til problemer rundt omkring.

Hvordan ser det så ud i de enkelte grupper?
Voliererne er gået yderligere tilbage i år.

Danske Tumlinger er godt nok gået tilbage med næsten 10% efter sidste års jubilæum, men da der er flere duer end i både 2013 og 2014, er det faktisk et flot resultat.

Værst ser det ud hos vorteduerne, der er gået tilbage med over 37%. 

Trommeduerne har mistet næsten en fjerdedel, og da de Danske Trommeduer er gået pænt frem, er det altså ikke godt for flere af de andre racer i denne
gruppe. Her skal vi dog se Engelske Trommeduer, som vi har savnet i mange år. 

Kings har ligeledes mistet næsten en fjerdedel, og Coburger Lærker har mistet mere end hver femte due. For disse mindre grupper skal der selvfølgelig ikke så meget til, for at procenterne accelerer kraftigt. 

Modena mister næsten en femtedel, men her er der vist også noget med en udenlandsk udstilling, der spiller ind. 

Strasserne har også tilbagegang, men her skal vi huske, at de havde meget stor fremgang sidste år, og tallet i år er faktisk højere end i både 2013 og 2014.

I den positive afdeling har Udenlandske Tumlinger vendt flere års tilbagegang og går frem med mere end 11%.

Luchs fortsætter fremgangen efter den store nedgang i 2014.

Alle andre Racer har mistet en del Damascenere, men samlet går man flot frem bl.a. p.g.a. stor fremgang i Show Racere og ikke mindst
i Belgiske Udstillingsbrevduer, hvor vi skal se mange nye farver. Helt ny er her Basraer Wammeduer.

Også Strukturduer går pænt frem.

Mæfikker og Farveduer har begge en lille fremgang. Her skal vi gense hhv. Svenske Mæfikker og Thüringer Hvidhovedede efter flere års fravær.

Så der bliver helt klart meget at se på, når vi mødes i det nye år i Fredericia.

Med dette vil jeg ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, samt selvfølgelig en rigtig god Nationaludstilling, uanset om det bliver som udstiller og/eller besøgende.

Michael V. Kristensen, Redaktør/Næstformand

 

Fældning.

September 2015

Ja så er den sommer ved at være overstået, dog uden de rekord høje temperaturer, heldigvis. En typisk dansk sommer med sol, blæst og regn i varierende mængde fra dag til dag og fra sted til sted. Der kan jo let komme mange gode lune dage her i september.

På slaget er der nu fjer over alt, uanset hvor tit der gøres rent, fældningen er godt i gang. Hvordan ungernes nye fjerdragt kommer til at se er spændende, især ved de tegnede, men mange hvide unger kommer jo først med en farvet ungdyrdragt, som så skal fældes hvid, nogle skal af og til have lidt hjælp for at blive helt hvide.

Håber flere har husket at tilmelde duer til Europaudstilllingen i Metz, anmeldelsen skulle være Hans Ove Christiansen i hænde senest den 1. september 2015.

Tage Mogensen har igen travlt på duemuseet (i skrivende stund har ”Åbent hus” søndag den16. august ikke været afholdt) alt skal gøres klar til rykind på søndag. Flere har meddelt på forhånd at de kommer. Desværre har jeg lige hørt at det historiske dyrskue på Gl. Estrup er blevet aflyst på grund af dårlig vejrmelding, så der er stadig nogle der tror på metrologerne!

Nu har Tage passet og samlet til duemuseet i over 25 år, desværre kom han lige til at se på dåbsattesten at den var fra 1933, det kunne måske være årsagen til at benene af og til var lidt trætte, samt at kørekortet snart igen skal fornyes. Derfor har Tage spurgt efter et par stykker, som vil hjælpe til på museet. Tage vil naturligvis hjælpe så længe det kan lade sig gøre, men det var jo rart om der var et par stykke mere, som vidste lidt om hvad og hvor det forskellige er på museet. For yderligere oplysninger kontakt Tage Mogensen 86322124 eller Alfred Kirk.

Den nye PR-folder er nu lavet, den kan bestilles ved Michael Kristensen, som også har ekstra numre af Raceduen liggende. Er et blad blevet ødelagt, kontakt Michael for at få et nyt.

Her på slaget sluttede det med 14 unger ved Nürnberg Bagadetterne, det er det højeste antal jeg indtil videre har haft på et år. De korrekte skadetegnede unger kom til sidst og den alle sidste unge blev en blå, den har jeg nu ventet på i 5 år, men nu kom den.

Nu starter tilmeldingerne til årets ungdyrudstillinger, støt de klubber der laver disse udstillinger - og tilmeld nogle duer.

God fældning.

Alfred KirkSommer?

August 2015

Så kom sommeren. Da kalenderen skiftede over til 1. juli kom sommervejret med op til næsten 30 grader, men kun en lille uge, så kom det kølige vejr igen med blæst og regn. Blæsten var nogle steder nærmest orkan, her er et par træer væltet, samt flere store sidegrene er knækket ned.

Europaudstilling i Metz, Frankrig, finder sted den 13.-15. november 2015. Tilmelding til udstillingen skal ske til Hans Ove Christiansen snarest muligt og senest den 1. september. Håber vi kan vise en god flok duer på udstillingen. Der arrangeres fællestransport sammen med kaniner og høns til Metz.

På Duemuseet har Tage Mogensen haft travlt med at få alt gjort klar til besøg. Den 10. juni var ”Vennekredsen ” til Gl. Estrup ude og se de lagre, som museet har i de tidligere kartoffelmelshaller i Auning, samtidig havde Tage døren åben til museet. Ca. 60 besøgende var den aften igennem for at se de gemte ting. 
Den 20. juni var der officielt åbent hus, den dag kom en bus med 35 due- og hønsefolk fra Vestjylland, derudover kom der folk fra både Ålborg og Fyn for at se museet. Så Tage er godt tilfreds med godt 100 besøgende indtil videre. Men søndag den 16. august er der igen åben- hus på museet, samme dag er der historisk dyrskue på Gl. Estrup, hvor de gamle husdyrracer fremvises, samt de gamle maskiner er i gang med høsten på de tilstødende marker. Der høstes med le, selvbinder som er trukket af heste, samt nogle af de første gamle mejertærsker er i gang. En virkelig spændende dag, men husk også at besøge Duemuseet i Auning, Tage vil gerne have mange besøg.                                          

Der er lige lavet en PR-folder om raceduer. Når dette læses skulle den også være trykket og klar til udsendelse for at reklamere for vores due sport. Den er god at have med på dyrskuer, udstillinger og andre steder, hvor vi viser flaget. 
De tre store dyrskuer Roskilde, Odense og Herning har nu været afholdt. Jeg har kun set udstillingen i Herning, hvor høns og duer fik stillet en hal til rådighed. Her var udstillet ca. 50 hold høns og kyllinger, enten 1,2 høns eller 5 kyllinger. Som noget nyt var der i år udstillet 1,1 Romer til bedømmelse, de kom jo nærmest naturligvis fra Peder Herping, Fjaltring, de blev bedømt til 23 point, hvor dyrskueskueskalaen går fra 20 til 24 point. Ud over de udstillede Romer var der fremvist Mährisk Strasser, Tyske Modeneser, Sølvsvaber, Nürnberg Bagadetter og Gl. Kapuziner. Duerne gik i en stor 6 kantet voliere.

Her hjemme på slaget er der blevet ringet 8 Nürnberg Bagadet unger i den sidste måned, 8 befrugtede æg skulle gerne blive til 8 unger inden bladet her kommer ud. Men så er avlen for i år også ved at være slut. Bagadetterne bliver ofte bedre med alderen, så de her senunger er først klar om godt et år til udstilling.

Husk tilmelding til Europaudstilling i Metz.

Alfred Kirk

 

100 år og 100 medlemmer.

Juli 2015​

Ja nu burde sommeren jo være på sit højeste, og rederne fyldt med unger, inden de første vil til at slutte dette års avl. Der kom da godt nok lige nogle dage med godt vejr her først i juni, men det er ikke blevet til meget mere end et par gode dage i ugen med godt vejr. Regn får vi stadig i rigelige mængder, men mon ikke det bliver bedre her i juli måned.

Specialklubben for Danske Tumlinger afholdte deres 100 års jubilæumsfest i Kerteminde den 30. maj. Her deltog knap 40 personer, som mødtes på Cafe Boris. Efter en god fiskeanretning tog damerne på museum og due entusiasterne tog på slagbesøg hos Verner Larsen og Hans Høj. Til aften samledes alle på Restaurant Marinaen, hvor der blev serveret en rigtig god middag. Stor tillykke til Specialklubben med de 100 år og 100 medlemmer. Ærgerligt at der så alligevel kun er 40 deltager, men det var jo de fraværende, der blev snydt for en god dag.

100 medlemmer i Specialklubben for Danske Tumlinger, ja det var jo rart hvis alle 18 specialklubber kunne sige at de havde 100 medlemmer. Efter at have skrevet, at vi kun er 600 medlemmer i DRF i juni bladet, har der været skrevet en hel del på Facebook, om hvordan det hele skulle forbedres. Men hvordan forbedringerne og de nye medlemmer skulle komme, kunne man langt fra blive enige om. Nogle har jo altid gode mening om forbedringer, men ingen mening om hvordan, ja så kan kritik jo ikke bruges til noget. Men skriv fortsat, vi er flere fra bestyrelse, der læser det skrevne. Men husk vi er kun 5 personer i bestyrelsen, vi kan ikke finde alle nye medlemmer i Hjørring, Tønder eller Nexø, vi har brug for de nuværende medlemmers hjælp til at skaffe nye medlemmer. Der er ved at blive lavet en ny folder, som forhåbentligt snart kan gå i trykken. Ekstra blade af ”Raceduen” kan fås ved henvendelse til Michael Kristensen, kun 2 har spurgt til ekstra blade.

Hvordan er det så gået med de 12 par Nürnberg Bagadetter, der blev sat i avl i foråret? 2 døde sorte hunner, da de skulle lægge æg første gang, en 3. hun lagde et lille æg og så var det slut med flere æg fra hende, har dog passet et par unger op. En blå hun lægger tyndskallede æg og derfor altid blanke æg. En gul han kan ikke befrugte æggene, men passer udmærket andre unger op. Ja så er der jo kun 7 par tilbage, der giver lidt unger, indtil nu er der ringet 10 unger, men kun et par stykker er rentegnede.

Håber alle vil få nogle gode unger her til sidst.

Alfred Kirk  

 Der skal sås, før der kan høstes.

Juni 2015

Maj måneds kulde gør bondens lader fulde. Er der et gammelt ordsprog der siger, hvis det passer vil der i år blive en god høst. Men gælder det også for ungdyrslaget, at det bliver godt fyldt. De foreløbige resultater, jeg har hørt rund omkring, er meget varierende. Nogen har næsten brugt alle de indkøbte ringe, men Herluf vil gerne sælge flere ringe, skal jeg hilse og sige. En klog mand sagde for kort tid siden, at alle racedueopdrættere burde have brevduer i 5-10 år først, så ved de hvordan duer skal passes og hvad det koster, for at få et godt resultat. Men når nu den ene race på slaget yngler upåklageligt og den anden race stort set intet giver, ja så har jeg svært ved at se at der er noget galt med pasningen. Det er muligt at den ene race, skal have en stærkere blanding for at yde et godt resultat.

Er vi gode nok til at få givet duerne en kur mod de forskellige sygdomme? Gul knop er ofte skyld i mange ungers død. Gul knop findes i mange forskellige afarter, med dødsfald på mange forskellige stadier, her kan en kur hurtig hjælpe på problemet. Der kan være orm der svækker duerne, så de ikke har lyst og energi til at yngle. Der er duer der bliver forholdsvis gamle, som burde være skiftet ud med yngre, som normalt også vil sætte mere gang i avlen.

Vort medlemstal er nu kommet ned omkring 600 personer, vi må til at gøre noget aktivt, for at få en fremgang. Vi skal være bedre til at komme ud og fortælle om vores hobby, det kan f.eks. ske nu ved planteskolerne som ofte laver en ekstra lang dag i denne tid hvor de har højsæson og gerne tager nye tiltag med ved disse dage, det kunne være på sommerens dyrskuer, og flere andre steder hvor der komme mange folk. Det kræver en masse tid, men ser man optimistisk på det, er der også chance for et par nye medlemmer.

Det vi ofte mangler er simple tegninger af forskellige dueslag, de kan jo indrettes på mange måder, men så nye opdrætter har en ide om, hvordan slaget kan indrettes. Tegninger og forslag modtages gerne.   

Sommertid startede for 2 måneder siden, men det gav ikke den helt ønskede forbedring i vejret. Så nu når vi starter med en rigtig sommermåned her den 1. juni må vi formode at det også giver godt sommervejr mere end én dag i ugen. Hvorved de sidste ungdyr slag vil blive fyldt godt op, så vi til efteråret kan få nogle gode udstillinger med masser af duer og især nogle rigtig gode unger.  

God sommer, med masser af unger til alle.

Alfred Kirk 

 

DRFs 63. repræsentantskabs generalforsamlingen den 11. april 2015, kl. 13, på Madværkstedet Aps, Hovedgaden 1, Ørbæk Kro.

Bestyrelsens beretning ved formanden

Desværre har vi i årets løb mistet en del medlemmer.

Bent Storgård, Horsens
Jørgen Madsen, Frørup
Ebbe Aaby, Nørre Asmindrup
Jens Peder Christensen, Ringe
Svend Maagaard, Søften
Peter Frydenlund, Silkeborg
Anker W. Damgaard, Christiansfeld
Vagn Jensen, Kolding
Hans Hansen, Merløse
Peter Knudsen, Ringsted
Heintz Villy Borowy, Ribe
Børge Nielsen, Nibe
Svenning Nilsen, Vinderup
Bent Jensen, Ålborg
Grethe Jensen, Fraugde
Ole Andersen, Vipperød

Vil beder Jer alle mindes vore afdøde medlemmer.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne forslå Hans Ove Christiansen.

Mødet i duesektionen den 30.05.2014

Der var mødt 26 deltagere fra 17 nationer. Desværre for ringe tilslutning, da EE består af 25 medlemslande. Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Schweiz, Serbien, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet Tyskland, Ungarn og Østrig.

Der var afbud fra Belgien og Danmark.

Ikke afbud: Makedonien, Norge, Rumænien, Rusland, Sverige, Spanien og brevduerne.

Meddelelser:

Fra præsidiemødet den 8.02.14.

Der er stadig 2 forbund i Serbien
Ukraine har ansøgt om optagelse
Formanden for sektion fugle træder tilbage
Vicepræsidenten i EE træder tilbage
Mange udstillingsorganisationer har ikke betalt for europaskuer for enkelt racer.
En betaling på 24 000 euro fra Leipzig mangler endnu
Reglement for EE dommere er færdig.

Fra præsidiemødet den 29.05.14.

Der var delegerede fra 23 nationer.
Der var stadig problemer med 2 forbund i Serbien.
Fra Holland var der kommet et forslag om ringe uden kendemærker for de enkelte lande. Der var for mange problemer forbundet med dette forslag.
Sammenarbejdet med den Europæiske standardkommission og England er langsommeligt.

Valg

Som ny Vicepræsident er forslået Istvan Rohringer fra Ungarn.

EF-møderne er som følger:

2015 den 13.-17. maj i Metz Frankrig
2016              Østrig
2017              Ungarn
2018              Danmark på grund af Europaskue
2019              Kroatien
2020              Tjekkiet

Information

Ringfabrikken Stengel lover bedre læsbar skrift og farvesammensætning.
Duer uden EE mærket bliver ikke bedømt på udstillinger
Der var stor tak til Rumænien for dommerarrangementet. Der blev fremvist 200 fra Rumænien.
Næste internationale dommermøde finder sted i Italien den 26.-28. september
På grund af europaskuet er dommermødet i 2015 i Metz i Frankrig.
 2016 er dommermødet i Schweiz.

Europaskuer for enkeltracer.

I udstillingssæsonen  2013/2014 var der afholdt 17 europaskuer for enkeltracer. Desværre var der for ringe tilbagemelding fra disse skuer, ligesom en del betalinger manglede.
Der var foreløbig tilmeldt 6 europaskuer for enkeltracer i sæsonen 2014/15

Europaskue.

Europaudstillingen i Metz, Frankrig den 13.-15. november 2015. Hal kapaciteten kan klare ca. 40.000 dyr og højst 45.000.

Fra Standardkommissionen.

Der blev oplæst et brev fra England, hvor man betonede, at mæfikracerne Afrikanere, Engelsk Ovl, Orientalske Mæfikker og Turbits var engelske racer, og man ønskede at bevare den engelske standard uden ændringer.

Formanden for Europæiske standardkommission (EEST) Jean-Louis Frindel slog i en kommentar fast, at EE er en europæiske organisation og dermed underlagt dyrebeskyttelsesreglerne. Da England er med i EE, er England også underlagt disse regler. Men sagen står stadig åben.

Forslag til betingelser for nye EE-dommere.
De skal have deltaget i 2 internationale dommermøder og været dommer på en europaskue for enkeltracer eller været dommer på 2 europaskuer for enkeltracer.

Referat fra ESKT (Europæiske standardkommission)

Her skal der opfordres til at de enkelte specialklubber holder sig orienteret via EE-hjemmesiden, hvor alle standardændringer bliver bragt.

Jeg vil i referatet ikke gå ind på opgaven med at får lost stridighederne mellem ESKT og England angående Modena. Vi håber alle på en snarlig løsning på problemerne.

Ringstørrelse.
Det er tilladt at bruge standardringstørrelse + 1 mm.

Referat generalforsamling i EE den 31.05.2014 i Sarajevo.

Der var forsamlet 126 personer, hvoraf der var 85 stemmeberettiget
Der blev enstemmigt valgt ny vicepræsident som blev Istvan Rohringer fra Ungarn. Esther Huwiler fra Schweiz blev enstemmigt valg til generalsekretær.

Nye medlemmer.
Frankrig – fugle
Bulgarien – høns
Rumænien – høns
Rumænien – fugle

Alle referater kan læses på EE- hjemmeside: www.entente-ee.com

Nationalen 2015 i Fredericia.

En god udstilling, som var vokset med godt 200 duer, 100 års jubilæum for Danske Tumlinger og Skandiaskue gav godt 100 duer ekstra. 14 ekstra udstiller gav godt 100 duer ekstra.  Glædeligt at 5 specialklubber havde mere end 20 pct. fremgang, kun 4 klubber havde en stører eller mindre tilbagegang. Igen i år havde brevduerne en stand på udstillingen. De var igen godt tilfredse med udstillingen og ville gerne være med igen næste år. En fremgang på 8 pct. er jo dejligt at se, håber at der kan laves en sådan fremgang igen næste gang, men det er jo op til jer.   

Selve opstillingen gik jo rigtig flot, men der er jo en dygtig flok som altid kommer og hjælper, alle ved hvad der skal gøres. Det gamle stof, mellem og under burene, er blevet skrottet, hvidt plastik har erstattet, hvilket gjorde opsætningen væsentlig hurtigere. Det bevirkede også at vi kunne spare stjernehimlen i loftet og endda have en lysere hal. Om søndagen blev der lavet rekord i nedtagningen af udstillingen, aldrig før er det gået så hurtigt, TAK fil alle hjælper for godt udført arbejde.

Fredag efter morgenmaden gik dommerne i gang med dagens dont og de fleste var færdig i god tid, til trods for at enkelte dommere havde over 90 duer, men det var ikke dem der blev sidst færdig. 12 udenlandske dommer var inviteret til at dømme på Nationalen, Nogle specialklubber havde en tolk til at oversætte point kortene, det må vi opfordre alle specialklubber der bruger udenlandske dommer, så alle opdrætter kan få noget ud af bedømmelsen. Det er en specialklubsopgave.

I bestyrelsen er vi enige om at det var en god udstilling, alt gik stort set som det skulle, men det kan jo kun lade sig gøre, når det er rutinerede folk der alle ved, hvad der skal ske. Tak til alle for et godt udført arbejde.

For os er Fredericia hallerne et rigtigt godt sted at være.

Økonomien på Nationalen.

Flere duer på udstillingen end sidste år, det vil jo alt andet lige forbedre økonomien, da udgifterne til hallejen er den samme uanset om der er 300 duer mere eller mindre, underskuddet blev denne gang godt 24.000 kr. (33.147)

Statistik.

294 udstillere (280 i 2014)
3123  heraf  24 i voliere. (2894 i 2014)

Der blev vundet følgende præmier:

49 1. Vindere (46)
97 Ærespræmier (67)
113 Guldmedaljer (109)
85 sølvmedaljer (98)
78 bronzemedaljer (75)
57 championater (60)
286 certifikater (284)
21  pokaler 
85 Danske Mestre. (85)
2  x 2,2 mestre

Fotografer.

I år var der 2 fotografer Poul Erik Helveg og Frank Kristensen, der havde travlt med fotografering af duerne. Fredag aften skal alle Championatvinder fotograferes. Der er nu et godt arkiv af billeder i alle de udstillede racer. Tak for udført arbejde.

Racedue Cup.

Igen i år havde foderfirmaet Mariman sponsoreret penge og gavekort for i alt kr. 12.000,- Der var i år tilmeldt 46 kollektioner til konkurrencen, mod 34 kollektioner sidste år. Så der er en god fremgang i interessen for at vinde en god pengepræmie.

Natural Best in show.

Naturel i Brande havde igen sponseret 3.000 kr. til udstillingens 3 ”bedste” championatduer. Publikum skulle udvælge duerne, Anders, Henrik og Claus præsenterede de konkurrerende duer og publikum stemte ved håndsoprækningen med gul og blå seddel. .

Certifikatudstillinger.

Alle 18 specialklubber har afholdt certifikatskue i 2014. Der blev udstillet 2193 (1647) duer, og der blev uddelt 267 (231) certifikater. I forhold til året før, er det en fremgang på 546 duer og 36 certifikater mere end året før. Der er nu åbnet mulighed for at der kan afholdes flere certifikatskuer sammen med et lokalskue. Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling.                              

Fællesudstilling

I september sendt vi en indbydelse til DFfR om fælles udstilling i december 2017 i Fredericia, da vi mener det ligger godt centralt for hele landet. Vi har senere fået svar fra DFfR, de ville gerne være med til en fællesudstilling i december 2017, men at stedet var bedst i Herning.

Europaudstilling 2018 bliver i Herning, anden weekend i november. Nu her til november er der Europaudstilling i Metz, Frankrig, hvor vi gerne vil opfordre jer til at udstille.   

Dommerkursus den 1.-2. februar 2014.

Der blev afholdt dommerkursus i Aulum med 22 deltager i 7 grupper. Det var godt at se, at der var grundkursus, hvor 3 deltager bestod prøven. Det lover godt for fremtiden. Aulum skole er et ideelt sted for afholdelse af dommerkursus. Polle i Fritidscentret server godt mad, hvilket deltagerne sætter høj pris på. 

En stor tak til dommerudvalget, instruktører og deltagere. Og til Herningklubben for lån af bure.

Dommerudvalg.

Henrik Trevor Pedersen
Bent Gasseholm 
Alfred Kirk

Standardudvalg.

Karl Erik Larsen, kontaktperson
Hans Ove Christiansen
Poul Erik Helweg  

Standardværk.

Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne. Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. DRF har nu købt 108 standard tegninger af Jean-Louis Frindel. Michael V. Kristensen skal i gang med at lægge billederne ind, men vil gerne have evt. rettelser til standarden samtidig, det vil spare en del tid, når to ting kan rettes samtidig. Her er igen en specialklubs opgave.  

Internet.

Jens Erik Rasmussen skal have en stor tak for arbejdet med vor hjemmeside. Det er vort største aktiv, 3-400 besøg dagligt, mest i udstilling sæsonen. Jens Erik kan se at siderne bliver set vidt omkring, naturligvis mange besøg fra vore nabolande, men også besøg fra den store verden, blandt andet fra Singapore.

Museum.

Her fra generalforsamlingen skal der sendes en stor tak til Irma og Tage Mogensen for deres arbejde med museet. Som nu er blevet flyttet til Auning, i det tidligere kartoffelcentral som ejes af Gl. Estrup. Her er to rum på i alt ca. 60 m2 stillet til rådighed. Irma og Tage har brugt mange timer på at få det hele sat på plads. Nu er de klar til at modtage besøg, der er åbent hus lørdag den 20. juni og søndag den 16. august. Den sidste dato er der også historisk dyrskue på Gl. Estrup. Tage modtager stadig, med stor glæde, ting til museet på hjemadressen.

Genresurseudvalg

Niels Rasmussen der sider i genresurseudvalget har henvendt sig angående, at få en person der var god til at beskrive de 3 gamle danske dueracer, Gl. Dansk Tumling, Svaberen og Dansk Paryk. Til dette arbejde er udpeget Bent Hermansen. 
 

Film- og videoudlejning.

Film og video som i flere år har lagt ved Bent Nielsen, Nyborg, er alle lagt over på DVD, de vil nu snart blive lagt ind på vores hjemmeside. Det vil formentligt bevirke at filmene vil blive set væsentligt mere, når man en stille vinteraften kan sætte sig ind og se glimt fra gamle dage. De gamle film og video vil herefter gå til museet i Auning.

Ringsalget.

I 2014 blev der solgt 30.840 mod 31.305 ringe i 2013. På nuværende tidspunkt er der solgt 27.035 ringe.
Farverækkefølge er nu: 2015 hvid, 2016 sort, 2017 gul, 2018 blå, 2019 grøn, 2020 grå.

Raceduen.

Årgang 2014 blev på 280 sider i 12 numre. Der skal lyde en stor tak til Michael V. Kristensen  for det store arbejde, han har med bladet. Jørgen Brohus startede en god ide, hvor alle specialklubben skulle levere mindst en artikel hvert andet år. Det er gået rimeligt godt, mig bekendt, men Michael vil vist gerne have lidt mere gang i artiklerne igen.

Økonomi og kontingent.

Regnskabet viser et overskud på ca. 40.000 kr. Nationalen gav et underskud på ca. 25.000 kr. Kontingentet er uændret her i 2015. Der er på nuværende tidspunkt 589 medlemmer, 22 har meldt sig ud og 16 medlemmer er slettet på grund af manglende betaling og vil ikke mere modtage Raceduen.

Med disse ord overlader vi beretningen til forsamlingens behandling.

 

Plan for foreningens virke.

Europaudstilling i Metz, den 12.-14. november 2015.

Nationaludstilling den 9.-10. januar 2016 i Fredericia. 62. Nationaludstilling hvor vi indbyder De Danske Brevdueforeninger, Flyvedueklubben og Nordtyskland til at deltage.

Dommerkursus den 6.-7. februar 2016 i Aulum.

Nationaludstilling den 7. -8. januar 2017 i Fredericia

 DRFs bestyrelse

 

April 2015

Foråret har ikke vist sig fra det bedste side, det har været mange kolde dage her i foråret og nattefrosten har haft svært ved helt at stoppe. Men lørdag den 11. april kom den første rigtige flottet forårsdag, netop den dag repræsentantskabs generalforsamlingen skulle afholdes. Det har dog ofte været godt vejr den dag generalforsamlingen afholdes. 

Den årlige repræsentantskabs generalforsamling var i år rykket tilbage til Ørbæk Kro, efter 2 års fravær. For 2 år siden blev kroen købt af en supermarkedskæde, men da der opstod forskellig problemer med byggeri og indkørsel, blev kroen ikke væltet alligevel. Kroen blev så købt af en datter fra de tidligere ejer.

Der var en god tilslutning til generalforsamlingen, ca. 55 personer havde tilmeldt sig til spisningen. Til selve generalforsamlingen var der ca. 70 personer.

2 specialklubber og 8 lokalklubber var ikke repræsenteret. Beretning og referat fra generalforsamlingen findes andet sted i bladet.

Verner Larsen ønskede at stoppe efter 24 år i bestyrelsen. Tak for et godt udført arbejde, men du er jo stadig villig til at hjælpe med de ting, du har arbejdet med gennem tiden. Verner blev udnævnt til æresmedlem i DRF.    

Som ny mand i bestyrelsen blev Michael V. Kristensen foreslået og enstemmigt valgt. Velkommen i bestyrelsen til Michael. Vi er godt klar over at vi skal være ”lidt” god ved dig, da du jo fortsat skal skrive Raceduen.

Hjemmesiden og Raceduen fik velfortjent stor ros af generalforsamlingen, men Jens Erik Rasmussen og Michael V. Kristensen bruger hver især også mange timer på de to ting.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Men nu er det ved at blive varmere i vejret og de sidste, lidt langsomme og sarte duer, burde have lagt æg. Her er ringet væsentligt flere unger i år end på samme tidspunkt sidste år, men kun 3 Nürnberg Bagadet unger er ringet ind til videre.

Fortsat god avlssæson til alle.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

Lørdag den 31. januar og søndag den 1. februar blev årets dommerkursus afviklet i Aulum. 

Marts 2015

I år manglede der et grundkursus, så desværre ingen helt nye dommeraspiranter.

Der var kursus i Danske Tumlinger, Kæmpeduer, Kings og Mæfikker. Der var tilmeldt 20 deltagere, men et par stykker blev forhindret, og kunne derfor ikke komme. 
Der var undervisning lørdag fra kl. 13 til 21, eller hvor længe de sidste nu blev ved. Søndag startede undervisningen igen kl. 8. Når holdene var klar, var der først teoretisk prøve, derefter praktisk prøve. 

Kl. 15 var det hele overstået. Der var støvsuget, luftet ud og klar til at modtage skolebørn mandag morgen. Pauser blev der ikke mange af; stort set kun når Polle serverede god mad i Fritidscentret, men det blev også nydt med stort velbehag.

Leif Larsen og Frank H. Kristensen i gang med prøvebedømmelsen i Mæfikker.

Der kommer nu nye billeder til standarderne.

DRF har købt 108 billeder af Jean-Louis Frindel, som Michael V. Kristensen vil lægge ind på de forskellige standarder. Det vil blive en smuk fornyelse af standardværket i forhold til de tegninger vi har i dag. Men tag det roligt, de er ikke lagt ind i løbet af de næste 14 dage; ting tager tid.

Der er desværre stadig nogle, som ikke har betalt kontingent.

De, der stadig ikke har betalt kontingentet, har med marts nummeret af Raceduen modtaget det sidste blad.

Foråret nærmer sig, men her i skrivende stund i februar er der stadig nogle kolde dage, som på grund af blæsten kunne mærkes som frostdage. Men det er dog ret begrænset, hvor mange dage vandet har været frossent i vinter. Nu her i marts starter det mildere vejr forhåbentligt, de fleste duer er parret. Flere steder er der kommet unger. Håber der vil komme godt med unger.

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

Februar 2015

 

Årets første og største udstilling, den 61. Nationaludstilling, er netop overstået, eller rettere er det jo afslutningen for 2014. 
Skandiaskue og 100 års jubilæum for Danske Tumlinger.

Herluf Pedersen oversatte pointkortene op alle kingduerne, efterhånden som den amerikanske dommer havde skrevet dem. - Foto mk

 

Formanden i snak med Bent Hermansen, begge Svaber-nørder. - Foto mk

Der var duer fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien; ikke så mange, men det gav en fremgang på 229 duer i forhold til sidste år. 

Torsdag morgen kom de første duer. Foder og vand stod klar i burene. De fleste duer er pakket til transporten onsdag, så de er sultne og tørstige når de kommer. Sidst på eftermiddagen startede indsætningen af de godt 3100 duer.

Salgsafdelingen modtog mange duer i løbet af torsdagen, men mange var solgt på forhånd. De skulle blot have et sted at står frem til søndag.

Fredag morgen startede 41 dommere på dagens arbejde. De havde i gennemsnit 76 duer pr. mand at bedømme. Dog skulle Bill Harrison fra Californien dømme alle 106 Kings, nu han var kommet hele den lange vej herover.
Bedømmelsen skulle være færdig kl. 16:30. Langt de fleste var også færdige til tiden.

Kataloget blev i år trykket i Aulum. Kl. 17:55 fredag aften modtog trykkeriet de indtastede point, hvorefter trykningen kunne starte. Kl. 7:15 lørdag morgen blev 700 kataloger leveret af trykkeriet i Fredericia.

Lørdag formiddag blev de sidste præmieskilte hængt op, både fra DRF og fra alle specialklubberne.Fint med besøg i løbet af lørdagen, på trods af mere eller mindre storm rundt om i landet.

Udstillingens bedste samling 2,2 blev Kinesere med 386 point fra Anders Christiansen, og bedste juniorsamling 2,2 blev Frankiske Trommeduer med 380 point fra Thor Bang Schroll.

Gul Kineser. Skuets bedste samling 2,2, Opdrætter Anders Christiansen.
Foto: Frank Kristensen.

 

Lørdag aften var der spisning på hotellet. Normalt er der 40-50 deltagere, men i år var der tilmeldt 72 deltagere. Hotellet havde ellers sagt max 70 deltagere, men der var rigeligt med mad til alle, så det gik fint.
Ud over de danske deltagere, var der gæster fra Island, Irland, Norge og Tyskland. Desværre var de Hollandske deltagere nødsaget til at køre lørdag aften på grund af tekniske problemer.

Søndag var der som sædvanlig godt rykind med folk.

Kl. 14 skulle publikum vælge den smukkeste Championatvinder. En fra hver specialklub kunne indstilles, Naturel i Brande havde sponsoreret præmie til de 3 bedste. 
Duerne blev sat op på scenen; duerne blev sat op i mod hinanden 2 og 2, hvor den bedste gik videre. 
Det sluttede med at 3. pladsen gik til en blå Turbits fra Poul Erik Helweg, nr. 2 blev en hvid Højstjert fra Jane Mårup Rasmussen, og 1. pladsen gik til en rød Skade fra Jens Erik Rasmussen.

Jane Mårup Rasmussen, Jens Erik Rasmussen og Poul Erik Helweg på scenen, flankeret af 
Sprechstallmeister Anders Christiansen, der sammen med Claus Hirsch Jensen og Henrik Trevor stop for afvikling af Showet.
Foto: -mk

Udstillingen sluttede som sædvanligt kl. 16. Duerne blev pakket ned og straks gik nedtagning af burene i gang. 
Det gamle grønne stof var blevet kasseret; hvidt plastik var opsat i stedet, hvilket bevirkede mere lys ved duerne, uden at tænde stjernehimlen. Det betød en stor lettelse ved opsætningen, og nedtagningen gik ca. en halv time hurtigere, på trods af at der var 58 bure/bakker mere i år.
 Kl. 18:30 var alt materiellet pillet ned, hvorefter der var nogle stykker smørrebrød til alle hjælperne.
 Et stort stykke arbejde er blevet udført, som kun kan udføres på grund af mange dygtige hjælpere. En af hjælperne havde en skridttæller på. Den viste 41.335skridt fra torsdag middag til søndag aften, eller omsat til 24,8 km.

TAK TIL ALLE FOR ET GODT OG VELUDFØRT ARBEJDE.

Alfred Kirk - Formand for DRF

 

November 2014

Så har vejret ændret sig til det mere typiske efterårsvejr, hvor det hurtig kan skifte fra fin sol, til en rask regnbyge. Duerne er ved at være klar i festtøjet, de første certifikatskuer har lige været afholdt her sidst i oktober. Lokaludstillingerne starter nu her den 1. november, og så er der ellers udstilling et eller andet sted de næste 7 uger.

Til sidst kommer Nationalen den 10.-11. januar, hvor vi håber at der kommer rigtig mange duer. De Danske Tumlinger har 100 års jubilæum, hvilket gerne skulle give en del duer fra Tyskland, Holland og Belgien. Der er inviteret til Skandiaskue, hvilket forhåbentligt giver en god flok duer fra både Norge og Sverige.

Såvel i bladet som på hjemmesiden er anmeldelsesblanketter til Nationalen; få dem udfyldt og sendt til Hans Ove inden den 24. november. Husk vaccinationsattest skal også indsendes.

Dommerkursus afvikles den 31. januar og 1.februar 2015. Tilmelding er nu her den 1.november til Henrik Trevor Pedersen på tlf. 30 59 17 31 eller mail: henrik@trevor.dk 
De 6 hold, der bliver flest tilmeldinger til, vil blive gennemført.

Tage Mogensen har travlt på museet med at pakke bøger ud og sætte system på hele samlingen. Tage og Bent Rasmussen har lige været en tur på Sjælland for at hente en større samling bøger m.m. Så der komme stadig nyt ind til museet.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god udstillingssæson, tilmeld et par dyr ekstra, det giver en større og mere spændende udstilling.

Husk tilmelding til dommerkursus nu, 1. november og til Nationalen 24. november.

Alfred Kirk - Formand for DRF

 

Ungdyrudstillingernes tid

Oktober 2014

Ja, så er vejret begynd at vise, at det nu er efterår, det kan være godt vejr med fin sol og kort efter tordner regnen ned. Enkelte steder, omkring Skjern, er der målt op til 90 mm regn i løbet af et par timer. Sådan en dag er det rart, at dueslaget ikke ligger for lavt, hvor der er gode muligheder for at vandet kan trække væk.

Her i oktober kommer alle ungdyrudstillingerne, hvor de tidligste unger bliver præsenteret, men de færreste er dog helt færdig med fældningen. Mange ungdyr bliver præsenteret på disse første ungdyrudstillinger, deres videre udvikling bliver spændende at følge og se dem ved de senere udstillinger. Den ældste af disse ungdyrudstillinger, er Duedag Vest i Ejstrupholm, som blev startet i 1955 af skoleinspektør Kr. Schriver og Kroejer Anker Pedersen. Altid anden søndag i oktober. Da udstillingen var størst, var der ca. 350 duer udstillet, men nu er det reduceret til ca. 150 duer, men med mulighed for at købe lidt af hvert i byens gader, her er flere km med boder, så der er mulighed for en god handel. Byen er denne dag lukket for kørsel da der er ca. 10.000 borger i byen den dag.

Brug de gode oktoberdage til at komme ud og se nogle af de forskellige ungdyrudstillinger.

Tage Mogensen er gået i gang med at pakke ud i de nye lokaler museet har fået stillet til rådighed af Gl. Estrup. Materiale til museet skal stadig sendes til Tage Mogensen og spørgsmål angående gamle ting er Tage altid villig til at svare på.

Desværre er der nogle medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2014, der er for kort tid siden sendt rykker ud, hvis disse ikke er betalt nu, er dette sidste numre af Raceduen som modtages.  

Alfred Kirk - Formand for DRF

 

Efterår

September 2014

Ja ifølge kalenderen starter efteråret nu, men der har også været en god varm sommer. Høsten er nu ved at være godt i hus, aldrig har jeg oplevet at der er høstet så meget korn inden den 1. august. Udbytterne har været noget varieret, afhængig af de lokale regnbyger. Men den kornkvalitet der er kommet i hus i skrivende stund er fin og tør. Mængden er nok stort set en gennemsnitshøst, men foderstofferne siger faldende kornpriser, på det korn landmanden skal sælge. Det lyder jo godt for os som skal købe korn til duerne, så burde det jo også falde, men det tvivler jeg på der sker. I bedste fald uændret pris på duekorn.   

Duerne fælder på livet løs, der er smidt masser af fjer, og de nye er godt på vej. Nu kommer de jo i festtøjet til efterårets mange udstillinger. Derfor gælder det om at de er sprøjtet mod utøj. Et fluemiddel kan godt bruges, men virker sjældent længere end 1 måned, og giver let en gullig farve på de hvide fjer. Derfor foretrækker jeg Frontline, som gives på huden, f.eks. under en vinge, og dyret er rent det næste halve år.

Specialklubbernes sommermøder er startet og fortsætter i både september og oktober. Brug disse møder til at få nye bekendtskaber og måske også nye avlsdyr. I oktober kommer de forskellige ungdyrudstillinger, her er det altid spændende og se de første unger som er ved at være færdigfældet.

Den 21. juli var vi mødt 6 personer op, hos Tage Mogensen for at flytte DRFs museum til Auning. Det var en af sommerens varmeste dage i Grenå, men det gik som på samlebånd, Tage og Trine kom på loftet, hvor bar kasser hen til trappen, her stod Bent Rasmussen og Ove Riis og løftede kasserne ned i gangen hvor Ole Rasmussen og Alfred bar kasserne ud i traileren, hvor Niels Rasmussen stablede kasserne i de to trailere. Inden turen gik til Auning var vi inde og få en bid brød i Irmas veldækkede stue. Herefter gik turen til Auning, hvor alle 78 kasser pus billeder og malerier, blev båret ind og sat på hylder i første omgang. Tage vil så når vejret bliver køligere og mere regnfuld flytte nogle dage til Auning for at få noget af det sat frem. Materialet er nu sat ind i gode nymalede lokaler, som kan indrettes godt.

I skrivende stund, en mørk aften først i august, er regnen og blæsten startet, så lige nu lyder det som efterår, men der kommer sikkert mange gode sensommer dage i september, nu har sommeren jo været god, så det forventer vi jo også efteråret bliver.

Alfred Kirk - Formand for DRF

 

 

Fejl