Du er her

Print Friendly, PDF & Email

(Only for Danish members of DRF / nur für Dänische Mitglieder von DRF)

Tilmelding af duer
x 90 kr
x 45 kr
kr
kr
kr.

Indbetales til konto 2510-3497 600 315 senest den 1. september 2018
Besked til DRF: kun navn

Konto

Da der ikke fra Europaudstillingen foretages kontante udbetalinger, bedes alle udstillere opgive bankkonto for overførelse af evt. pengepræmier eller beløb for solgte dyr.

Evt. beløb vil så blive overført senest 30 dage efter udstillingen.

Information

Alle racer kan anmeldes på den samme side, tilmeld først de dyr der er med i evt kollektion, derefter ekstra enkeltdyr.
Europamester tildeles kun blandt kollektioner (en kollektion er 4 dyr, samme race, varietet og farve med begge køn).

I spalten (1,0 eller 0,1) angives enkeltdyr - først de dyr der er med i kollektion - angiv kollektionsnr. ved udstilling af flere kollektioner. (K1 til de første 4 dyr, derefter K2 til de næste osv.) Kun et dyr på hver linje.

Transport

Alle sørger selv for hjemtransporten.

Tilmeldingen er bindende

Arrangør: Europaschau 2018 - Danmark

Seneste tilmelding - 1. september 2018

Angivelse af duer

Nr

1,0 ung

1,0 gam

0,1 ung

0,1 gam

Kollektion

Race

Varietet og farve

Salgspris

Har du brug for at angive mere end 20, bedes du udfylde og indsende yderligere formularer